Zaproszenie na spotkanie wstępne DDD Carlsberg, 14-16.06.2019

Zaproszenie na spotkanie wstępne DDD

                                       Carlsberg, 14-16.06.2019                                       

Już od ponad 10 lat organizujemy w naszym „Marianum” grupy wsparcia DDD. Co to takiego jest?

  • DDD to dorosłe dzieci dysfunkcji, które cechuje jako osoby dorosłe m.in. niskie poczucie własnej wartości, napięcie emocjonalne przechodzące w zachowania agresywne, lęk przed wchodzeniem w związki, brak umiejętności mówienia o swoich emocjach, trudności w rozwiązywaniu konfliktów, problemy w wychowywaniu własnych dzieci, skłonność do uzależnień.

       Najczęstsze dysfunkcje to: 

·         uzależnienie jednego lub kilku członków (np. alkoholizm, hazard, narkomania),

·         choroba psychiczna rodzica,

·         śmierć rodzica,

·         stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,

·         rozwód rodziców.

Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej nie rozwija się prawidłowo. Żyje, bowiem w ciągłym stresie, a jego myśli skoncentrowane są na jej członkach. Ponadto tłumi w sobie liczne negatywne emocje, jak poczucie wstydu, smutek czy złość.

Jeśli wydaje Ci się, że rodzina, w której się wychowywałeś, była dysfunkcyjna albo też przejawiała braki – które sprawiły, że w obecnym swoim życiu masz problemy z akceptacją siebie czy też masz trudności w relacjach z otoczeniem – możesz z tego spotkania skorzystać.

Celem spotkania wstępnego jest wskazanie w jaki sposób jest możliwe przepracowanie swojego dzieciństwa, uzdrowienie wewnętrznych zranień hamujących osobisty rozwój, odnalezienie siebie, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, twórcze scalenie swojego wnętrza, życie w wolności, radości i pokoju. Po spotkaniu wstępnym można bardziej świadomie zdecydować jak podjąć dalszą pracę nad sobą. Jedną z możliwości jest kontynuacja w ramach grupy wsparcia. Poniżej dołączam fragmenty świadectwa jednej z uczestniczek takiej grupy. 

Spotkanie wstępne poprowadzi pani Maria Rabsztyn, psycholog z Katowic, opiekę duchową podejmuje ks. Jacek Herma, moderator Centrum „Marianum” w Carlsbergu.

Koszt udziału w spotkaniu wstępnym wynosi  75 euro; dodatkowe wiadomości przekażemy już dla zainteresowanych uczestników spotkania.

Na spotkanie wstępne można przyjechać całą rodziną; w czasie zajęć zapewniamy opiekę nad dziećmi.

Zgłoszenia proszę kierować na e-mail: marianum(at)oaza.de lub bmazur(at)oaza.de 
albo telefonicznie pod numerem 06356-228.
Nasz adres: Centrum Ewangelizacji „Marianum”, Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg

Bardzo prosimy o informowanie o tym spotkaniu przyjaciół, znajomych, może kogoś z rodziny, to może być bardzo konkretna dla nich pomoc.

W imieniu diakonii „Marianum”

Barbara Mazur

Podobne artykuły