Maryjne Czuwania Modlitewne

Prawdziwie kochać Maryję to Ją naśladować

„Jeśli kochamy – naśladujemy.
Nie ma lepszego owocu miłości niż naśladowanie”.
O. Raniero Cantalamessa

W świetle poniższych dziesięciu krótkich zasad możesz zobaczyć, czy naprawdę kochasz Maryję. Jeśli kochasz prawdziwie – naśladujesz. Postawa naśladowania weryfikuje miłość i pokazuje czy jest to miłość prawdziwa. Prawdziwy czciciel Maryi naśladuje Ją.

1. Maryja przyjmuje Jezusa do swojego życia, mówi Bogu „TAK”
(por. Łk 1, 38).
Czy chcesz żyć dla Jezusa?
Czy dzisiaj mówisz „TAK”?
Czy wierzysz i przyjmujesz Jezusa do swojego serca?

2. Maryja idzie służyć potrzebującej pomocy Elżbiecie,
która jest w stanie błogosławionym (por. Łk 1, 36.39-40.56).
Czy chcesz służyć potrzebującym?
Czy jak Maryja chcesz, aby mógł urodzić się i dorosnąć człowiek?

3. Maryja przynosi do domu Elżbiety i Zachariasza Jezusa
(por. Łk 1, 40-43).
Czy w twoim spotkaniu z drugim człowiekiem jest obecny Jezus?
Czy czułby się dobrze między wami?

4. Maryja była pełna Ducha Świętego.
Duch Święty napełnił Elżbietę i Jana w łonie Elżbiety
(por. Łk 1, 15b.41.44).
Czy twoje życie jest ludzkim tylko aktywizmem,
czy też prosisz Ducha Świętego, by cię wypełnił i kierował twoim życiem?

5. Maryja wielbi Boga – Zbawiciela (por. Łk 1, 46-55).
Czy czujesz się bezpieczny w Bożej obecności?
Czy w twoim sercu i na twoich wargach jest modlitwa uwielbienia i dziękczynienia?

6. Maryja wskazuje na Jezusa i mówi:
„Zrób wszystko, cokolwiek Jezus ci powie” (por. J 2,5).
Czy naprawdę jesteś gotów zrobić wszystko?
Czy jesteś gotów być Mu posłuszny?
Czy innych też kierujesz do Jezusa?
Czy zachęcasz ich, by byli Jezusowi posłuszni?

7. Maryja rozważała Słowo Boże w swoim sercu i zachowywała je
(por. Łk 2, 19.51b; 8, 21).
Czy sięgasz codziennie po księgę Pisma Świętego?
Czy chcesz to słowo zachowywać w swoim sercu i żyć według niego?

8. Maryja była pokorna, umiała zaakceptować swoje miejsce, mimo, że nie była przy boku Jezusa, gdy wybrał Apostołów i wędrował nauczając tłumy
(por. Łk 8, 1-3. 19-20).
Czy umiesz zaakceprować swoje miejsce w życiu?
Czy je odnalazłeś?
Czy nie nosisz w sercu fałszywej zawiści, zazdrości o innych?
Czy dostrzegasz i uznajesz swoje wady i słabości?

9. Maryja umiała trwać pod krzyżem
(por. J 19, 25-27; Łk 2, 33-35).
Krzyż weryfikuje wartość twojej wiary.
Czy w momentach trudu ufasz Bogu i Jemu zawierzasz?
Czy Go nie oskarżasz?
Czy wierzysz, że Jezus, gdy z Nim łączysz swoje cierpienie, da ci moc do życia?

10. Maryja wraz z Apostołami i całym Kościołem modliła się o dar nowego napełnienia Duchem Świętym
(por. Dz 1,12-14; 2,1-4).
Czy codziennie prosisz o Ducha Świętego?
Czy modlisz się o to z innymi i dla innych

MODLITWA

Maryjo, chcę Cię naśladować
w Twoich postawach codziennego życia wiary.
Uproś mi dzisiaj Ducha Świętego,
abym Nim napełniony był świadkiem Jezusa,
który jest Panem i Zbawicielem każdego, kto Mu zawierzy.
Wraz z Tobą, Maryjo, zawierzam całe moje życie Jezusowi. Amen.

Opracował Ks. Jacek Herma