Marianum dziś

Budynek „Marianum”. Z prawej kaplica,
z lewej kuchnia i jadalnia

Budynek „Marianum”; widok z drugiej strony

Plac zabaw

Widok z boiska na zachód

Amfiteatr

Dom Diakonii

Widok z domu diakonii na wschód

Kaplica – widok z zewnątrz