Spotkania młodzieży

Pragniemy wspólnie odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa!
„Czyż to nie w Chrystusie kryje się sekret prawdziwej wolności i głębokiej radości serca?
Czyż to nie Chrystus jest najlepszym przyjacielem i zarazem wychowawcą każdej prawdziwej przyjaźni?
Jeżeli ukazuje się młodym prawdziwe oblicze Chrystusa, oni dostrzegają w Nim przekonującą odpowiedź na swoje pytania i potrafią przyjąć Jego orędzie, choć jest trudne i naznaczone przez Krzyż. Dlatego odpowiadając na ich entuzjazm nie wahałem się zażądać od nich, aby dokonali radykalnego wyboru wiary i życia, i wskazałem im porywające zadanie: mają się stawać „stróżami poranka” (por. Iz 21,11-12), zwiastującymi brzask nowego tysiąclecia.”
(Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte p.9)

Pragniemy wspólnie odkrywać prawdziwe oblicze Chrystusa

    • podczas oazy letniej
    • podczas oazy jesiennej
    • podczas spotkań w ciągu roku szkolnego

Teraz jeszcze pragnę zwrócić się do młodzieży, 
która szczególnie umiłowała te strony 
i tutaj szuka nie tylko fizycznego wytchnienia, 
ale także duchowego odpoczynku.

Odpocząć – napisał kiedyś Norwid – to znaczy począć na nowo. 
Duchowy odpoczynek człowieka –
 jak słusznie wyczuwają to liczne środowiska młodych – 
musi prowadzić do odnalezienia i wypracowania w sobie 
owego nowego stworzenia, o którym mówi święty Paweł. 
Droga do tego wiedzie poprzez Słowo Boże 
odczytywane i celebrowane z wiarą i miłością, 
i poprzez uczestnictwo w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. 
Droga do tego wiedzie poprzez rozumienie i realizację wspólnoty, 
czyli komunii z ludźmi, 
która rodzi się z komunii z Chrystusem, z Eucharystii. 
Droga do tego wiedzie także 
poprzez zrozumienie i realizację ewangelicznej służby, czyli diakonii. 
Obyście moi drodzy, nie ustawali w tym szlachetnym wysiłku, 
który pozwala wam stawać się świadkami Chrystusa.

(Papież Jan Paweł II, Nowy Targ, 8.06.1979)

Odwiedz nasza strone: http://licht-leben-jugend.de