Dni wspólnoty

Co kilka tygodni Grupy formacyjno modlitewne spotykają się w większych miastach w większym gronie na Dniu Wspólnoty na który docierają też przedstawiciele diakonii z Carlsbergu i inni zainteresowani wspólnym spotkaniem.

Zjednoczeni w Duchu,
módlmy się
aby jedność była odnowiona w nas,
aby świat cały poznał uczniów Chrystusa w nas.

„My już dzisiaj w Kościele jesteśmy świadomi pewnej metody apostolstwa w ogóle, a apostolstwa świeckich w szczególności, któa polega na tym, że ludzie danego środowiska stają się apostołami tego środowiska… Apostołami młodzieży mogą być tylko młodzi. Stąd potrzeba tych grup elitarnych; na tle duszpasterstwa zwyczajnego, podstawowego, trzeba mieć jeszcze jakieś grupy, zespoły ludzi młodych, potem starszych – którzy będą w swoje środowisko wnosili większy wymiar, pełniejsze świadectwo, większą dojrzałość chrześcijańską i będą promieniowali”
(Kard. Karol Wojtyła do moderatorów, Poronin 1972)

Dzień Wspólnoty w terenie:

  • Rheinberg-Dinslaken
  • Münster
  • München
  • Recklinghausen
  • Reutlingen
  • Hamburg
  • Bruksela / Belgia
  • Luxemburg