Darowizny i wsparcie

Utrzymywaliśmy się i utrzymujemy jako Centrum Ewangelizacji:

  • z wnoszonych przez uczestników rekolekcji i spotkań opłat
  • z pracy własnej związanej z organizowaniem i prowadzeniem spotkań oraz z troską o bieżące utrzymanie domów i terenu wokół „Marianum”
  • z ofiar Kręgu Przyjaciół i z wkładu pracy wnoszonego przez Przyjaciół i Sympatyków
  • ze składek zbieranych przy okazji Mszy św. w Carlsbergu i poza Carlsbergiem
  • ze składek przy okazji organizowanych spotkań w Carlsbergu i w terenie
  • ze zbiórek organizowanych w niektórych polskich parafiach i środowiskach polonijnych.

Ofiarodawcy, którzy podadzą także swoje dane adresowe, mogą po zakończeniu roku otrzymać od nas potwierdzenie złożonej ofiary, które uwzględnia Urząd Finansowy przy składaniu własnego rocznego rozliczenia.

Wpłaty na nasze cele proszę kierować:

Bewegung Licht-Leben e.V. , Marianum-Carlsberg
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
BIC: MALADE51DKH

Z dopiskiem: „Spende”