Zapraszamy na Warsztaty Bibliodrama 21.06.-23.06.2019, „Przebaczenie, droga do wolności“

Warsztaty poprowadzi ks. dr Tomasz Knop, który jest teologiem duchowości, psychoterapeutą, liderem psychodramy i bibliodramy. Jest też kapelanem hospicjum, kierownikiem duchowym i rekolekcjonistą.

 Temat przebaczenia dotyczy każdego i każdej z nas.

Każdy człowiek doświadcza krzywdy i cierpi z jej powodu.

Jednocześnie każdy z nas sprawia ból innym, stając się sprawcą cierpienia.

Proces przebaczenia do wolności dla tego, który doświadcza zranienia, i dla tego,

który jest jego sprawcą, uwalnia zarówno od poczucia krzywdy, jak i poczucia winy.

Doświadczenie krzywdy i przebaczenia to najbardziej podstawowe przeżycia.

Czym jest Bibliodrama?

Bibliodrama jest rodzajem formacji z wykorzystaniem Biblii. Jej uczestnicy poprzez spotkanie z biblijnym tekstem dążą do zrozumienia własnych przeżyć i doświadczeń innych uczestników spotkania. Głębia sensu określonego tekstu biblijnego zostaje wydobyta dzięki identyfikacji z bohaterami Biblii. Uczestnicy bibliodramy odgrywają poszczególne role biblijne wykorzystując do tego gesty i aktywność ciała. Przez to wyzwalają w sobie szczególną relację do tego tekstu i jego bohaterów. Podczas odgrywania sceny biblijnej następuje duchowy proces, w którym osobiste historie poszczególnych uczestników, wspólne doświadczenia grupy i tradycja wiary spotykają się, zostają zauważone i zinterpretowane. Wszystko to składa się na kreatywny proces rozwoju wiary i osobowości.

Bibliodrama stanowi pomoc na drodze rozwoju duchowego, można w niej widzieć możliwość pogłębionego „docierania” do istotnych treści zawartych w Piśmie Św. a przez to też do szerszego spojrzenia na swoją relację do Boga, do innych ludzi i do samego siebie.

Więcej informacji o bibliodramie można poczytać tutaj:

https://www.zycie-duchowe.pl/art-10339.bibliodrama.htm

Ilość miejsc jest ograniczona.

Opłata- 90 € obejmuje noclegi, posiłki, opłatę za sesję.

W programie:  konferencje, czas modlitwy Słowem, Eucharystia, możliwość  osobistego spotkania z kierownikiem duchowym.

Zgłoszenia:  Żaneta Klonkowska
kom: 015780305462
mail:poczta@szkola-modlitwy.de

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Ruchu Światło- Życie „Marianum”

Zapraszamy

Podobne artykuły