Relacja z Triduum Paschalnego 21-24.04.2011

Te świąteczne dni na sposób rekolek- cyjny przeżywało w „Marianum” około 80 osób z Niemiec, Belgii i Polski. W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy celebrację misterium Chrystusa umęczonego i ukrzyżowanego. Po agapie (by wszyscy dojeżdżający z różnych stron mogli uczestniczyć w Eucha- rystii) celebrowaliśmy Mszę Wieczerzy Pańskiej. Przed agapą złożyliśmy życzenia naszym kapłanom. Po Mszy świętej w Kaplicy Centrum podjęliśmy całonocną adorację – czuwanie z Jezusem rozpoczynającym ostatni etap swej ziemskiej drogi. Adoracja zakończyła się przed Godziną Czytań i Jutrznią Wielkiego Piątku. Po tej liturgicznej modlitwie Kościoła – zgodnie z naszą tradycją – wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową (w lesie), do której dołączyły się także inne osoby (razem ok. 110 osób). Centralną celebrację Wielkiego Piątku stanowiła Liturgia na Cześć Męki Pańskiej ze śpiewaną Pasją. Po niej rozpoczęła się celebracja misterium Chrystusa pogrzebanego. „Grób Pański” z Najświętszym Sakramentem został przygotowany w naszej kaplicy. Tam trwała adoracja aż do północy. W Wielką Sobotę rano celebrowaliśmy Godzinę Czytań i Jutrznię. Przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Wczesnym popołudniem przybywający z okolicy mieli okazję do przyjęcia Sakramentu Pojednania i błogosławienia przyniesionych darów na stół wielkanocny w ich rodzinach. Po zapadnięciu zmroku o godz. 21.30 rozpoczęliśmy celebracje misterium Chrystusa zmartwychwstałego.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się pobłogosławieniem ognia i zapaleniem Pas- chału przy figurze Matki Bożej Fatimskiej przed kaplicą. Następnie prowadzeni przez światło Paschału udaliśmy się do sali Jana Pawła II. Liturgia z bogactwem wszystkich czytań i odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych trwała aż do godz. 0.30 w nocy. Zakończyliśmy ją procesją rezurekcyjną dokoła naszych „włości” i śpiewami oraz tańcami dla uczczenia Zmartwychwstałego Pana.
W Niedzielę Zmartwychwstania, po Jutrzni i uroczystym wielkanocnym śniadaniu sprawowaliśmy Eucharystię z udziałem ok. 150 osób. Triduum Paschalne zakończyliśmy Nieszporami, po których niektórzy z uczestników musieli już wracać do swoich domów. Drugi dzień świąteczny – Poniedziałek w Oktawie Wiel- kanocy przeżywaliśmy podobnie radośnie, również z udziałem wielu osób z okolicy.
Naszymi szczególnymi Gośćmi tegorocznego Triduum byli ks. dr Piotr Kulbacki z Łodzi, wieloletni Moderator Krajowy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, obecnie sprawujący pieczę nad założonym przez ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego Instytutem Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL oraz Irena Kucharska z Centrum Ruchu z Lublina, która przy- gotowała piękne i cenne komentarze do poszczególnych części liturgii eucharystycznej i Liturgii Godzin podczas Triduum.

Zdjęcia z Triduum Paschalnego

Podobne artykuły