Relacja z Szkoły Modlitwy Słowem Bożym

We wrześniu ubiegłego roku odbyła się pierwsza Sesja w ramach Szkoły modlitwy. 

Jej tematem było: „Jak żyć słowem Bożym w codzienności”. Uczestniczyło  45 osób z różnych stron Niemiec, Belgii i Polski. 

Poprowadził ją  ks. Krzysztof Wons, Salwatorianin, dyrektor Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, znany i cieniony rekolekcjonista i kierownik duchowy. 

 

 

 

W marcu tego roku odbyła się kolejna Sesja „Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego”, którą ponownie poprowadził ks. Krzysztof Wons.

Uczestniczyły 43 osoby z Niemiec, Belgii i Luksemburga. 

Obie Sesje przebiegały w podobnym kilmacie pustyni: ciszy, milczenia, medytacji. 

Centralne miejsce zajmowało spotkanie ze słowem Bożym, przez które Bóg mówił do każdego z nas osobiście.

W drugiej Sesji wszystkie konferencje poświęcone były przypowieści o Ojcu i dwóch synach z Ewangelii św. Łukasza.             

Sesja była bardzo owocna- oto jak napisali o niej uczestnicy.

 
„Rekolekcje, które dane mi było przeżyć w Carlsbergu, pomogły mi pogłębić moją więź z Jezusem – żywą Osobą, która prowadzi mnie w ramiona Ojca kochającego miłością bezwarunkową, miłosierną i wieczną. Odczuwam, że zrobiłam krok w „głębię „, której dna nie znam ale czuje się w niej bezpieczeństwo, pokój oraz świadomość bycia kochaną i akceptowaną, po prostu ” przyjętą w ramiona „. 
Moim pragnienieniem jest głoszenie tej Miłości ludziom zagubionym, poranionym, wątpiącym. Mogę tylko powtórzyć za św. Janem Pawłem II : ” Ojciec miłuje was od zawsze i na zawsze, oto prawda najbardziej zdumiewajaca „.Dziękuje organizatorce tj. Jadwidze Z. oraz wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło. 
Pozdrawiam. Bernadetta M.”
 
„Rekolekcje z ks. K. Wonsem zatytułowane ” Poznawanie siebie w świetle sŁowa Bożego”, 
były dla mnie kolejnym umocnieniem i wzrostem duchowym na drodze wiary. 
Wzmocniły we mnie przekonanie, że Jezus jest obecny, tu i teraz ,w każdym momencie mojego życia, bez względu na to, czy odczuwam jego bliskość, czy nie. 
A Matka Kosciół, jest darem dla mnie, by w trudnych chwilach życia, których nie brakuje, była dla mnie przez sakramenty miejscem nawrócenia, pocieszenia i uzdrowienia. 
Sposób poprowadzenia drogi Krzyżowej, jako modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne był dla mnie tego dowodem. Mogłam kolejny raz zanurzyć się w łasce uzdrowienia; moje rany, zranienia, nieuzdrowione relacje, z pełną ufnościa, że przyjmuje je miłujący mnie w niebie Bóg Ojciec, przemienia je w radość dziecka Bożego. Jestem teraz radosna i zadowolona.
Ewa”
 
Zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem będą to Rekolekcje lectio divina – etap pierwszy na podstawie ew. św Marka. Termin- 19 do 27 września. Więcej informacji znajdziecie na oddzielnej ulotce. 
Pozdrawiam czytelników „Życia w Świetle” i zapraszam na spotkania.
Jadwiga Zielińska, salwatorianka świecka. 
Odpowiedzialna za Szkołę Modlitwy Słowem Bożym.
 
 
 
 

 

Podobne artykuły