27.06 – 9.07.2011: Pielgrzymka na Ukrainę

Głównym celem pielgrzymki było uczestniczenie w drugiej rocznicy erygowania Centrum Ewangelizacji
Ruchu Światło-Życie w Gwardijsku/ Felsztynie. Wszędzie na naszej trasie pielgrzymowania
spotykaliśmy świeckich i kapłanów odznaczających się głęboką, prostą wiarą, cieszących się możliwością wyznawania
publicznie swojej wiary i z wielkim oddaniem angażujących się w odnowę miejsc kultu, swych kościołów i wspólnot parafialnych; świadomych, że stoi przed nimi jeszcze ogromna praca ewangelizacyjna

Relacja z wyjazdu

Podobne artykuły