15-24.07.2011: Oaza dla dorosłych i rodzin „I stopnia bis”

Oaza dla dorosłych i rodzin „I stopnia bis” realizująca formację „10 drogowskazów ku dojrzałości
chrześcijańskiej”. Uczestniczyło w niej 12 osób z Belgii, Niemiec i Polski. Moderatorem obydwu grup dorosłych
był ks. Jacek Herma, animatorami grupy I stopnia byli Basia Mazur i Krzysztof Skotnicki. W grupie oazy „I stopnia bis”
animatorką była Gizela Skop. Obydwie grupy wspomagane były przez psychologa z Katowic, p. Marię Rabsztyn.

Podobne artykuły