22-25.09.2011: Pielgrzymka Papieża Benedykta XVI do Niemiec.

„Wo Gott ist, da ist Zukunft” (Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość) – to hasło pielgrzymki Papieża do swojej Ojczyzny. Pielgrzymka była wielkim świętem wiary, czasem umacniania Kościoła w Niemczech w jego misji, ważnych spotkań Benedykta XVI (m.in. pierwszy raz w historii papież przemawiał w niemieckim parlamencie). W różnych miejscach spotkań byli obecni reprezentanci carlsberskiego Centrum Ewangelizacji, a także liczni oazowicze.

Podobne artykuły