24.09.2011: Spotkanie kościelnych ruchów odnowy diecezji Spira (Speyer).

Termin spotkania był trudny, krzyżował się bowiem z obecnością Ojca Świętego Benedykta XVI we Fryburgu (Freiburg i.B.). Wiele osób wybrało spotkanie z Papieżem. W tym roku spotkanie od- powiedzialnych ruchów diecezji miało miejsce w Schweigen-Rechtenbach, tuż przy granicy z Francją. Wzięło w nim udział 26 osób z dziesięciu ruchów. Ruch Światło-Życie był na tym spotkaniu reprezentowany przez Simonę Hartner z Carlsbergu, obecnie „Gemeindereferentin” w Ramstein, Dianę Czeszczewik oraz Dominika Płachtę jako przedstawicieli animatorów oazy młodzieżowej oraz Gizelę Skop z diakonii Centrum. Spotkanie prowadzili z Kurii Speyer ks. kanonik kapitulny Franz Vogelgesang oraz referent dr Peter Hundertmark.

Głównym tematem spotkania była rola ruchów kościelnych w odnowionej wizji duszpasterskiej, w tzw. „planie duszpasterskim 2015”, a konkretnie ich zaan- gażowanie w dziele nowej ewangelizacji. Towarzyszyły nam rozważania i dyskusje na temat czterech podstawowych tez,przedstawionych przez przedstawicieli Kurii Speyer:

– 1. Kościół nie istnieje bez osobistego opowiedzenia się za Chrystusem;

– 2. Jesteśmy Ciałem Chrystusa;

– 3. Kościół jako wspólnota potrzebuje nowych struktur;

– 4. „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

Dyskusji towarzyszyła spontaniczna modlitwa prośby i dziękczynienia, zanoszona do Ducha Świętego i świadectwa osób reprezentujących poszczególne ruchy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wypowiedzi najmłodszych uczestników spotkania, tzn. przedstawicieli naszych młodzieżowych oaz. Spotkanie zakończyło się wspólnotową Eucharystią w miejscowym kościele parafialnym.

Podobne artykuły