1-5.11.2011: Oaza dla ministrantów z rodzicami.

Odbyła się kolejna Oaza dla Ministrantów, w której wzięło w udział 14 dzieci wraz z opiekunami. Rekolekcje prowadził ks. Ireneusz Kopacz. Tematem tegorocznego spotkania była posługa ministranta księgi. Dzieci mogły podjąć podczas oazy praktyczne ćwiczenia pomagające lepiej służyć przy ołtarzu a także nauczyć się, jakich ksiąg używa się podczas Mszy św. i do czego one służą. Ważne też było przeżycie wspólnoty podczas wycieczki oraz wspólnych wieczornych zabaw. Katechezy przybliżyły dzieciom treść uroczystości Wszystkich Świętych oraz znaczenie Adwentu, jako czasu oczekiwania na przyjście Pana.

Kolejna oaza dla ministrantów z rodzicami jest planowana w dniach 29.05.-02.06.2012.

Podobne artykuły