31.10.2011: Zebranie walne stowarzyszenia „Bewegung Licht-Leben e.V.”

W zebraniu uczestniczyło 14 osób. Omówiono aktualną sytuację i zadania Ruchu Światło-Życie, dokonano podsumowania z działalności stowarzyszenia w ostatnim roku, obejmujące pracę z rodzinami i małżeństwami, dziećmi i ludźmi młodymi. W czasie spotkania dokonano także wyboru nowego zarządu. Przewodniczącym stowarzyszenia został wybrany ks. Jacek Herma, zastępcą przewodniczącego – Tomasz Łodziński, skarbnikiem – Urszula Kula, a sekretarzem – Gizela M. Skop.

Podobne artykuły