4-6.11.2011: Spotkanie na temat: „Co z tą wolnością?”

cd. Elementy nauki społecznej Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.

 

W weekendzie uczestniczyło 16 osób. Tematy katechez, prowadzone przez ks. prał. Henryka Bolczyka były następujące:

– „Wolność – jako dar i zadanie”

– „Wolność a solidarność”

– „Wolność potrzebuje zbawienia”.

Spotkaniom w grupie i dzieleniu się towarzyszyły różne fragmenty Pisma Świętego, nawiązujące do poszczególnych tematów. Główny cytat pochodzi z Listu do Galatów 5,1: „Ku wolności wyswobodził was Chrystus” oraz fragment z Ewangelii wg św. Jana 8,31-32: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi”.

W sobotę miało miejsce również spotkanie wokół ośmiu błogosławieństw (losowanie i komentarze).

Podobne artykuły