07/08.2021 – Oazy Wakacyjne I° i II° – 2021

Drodzy Oazowicze, Przyjaciele i Sympatycy „Marianum”!

Możemy organizować oazy wakacyjne, Bogu niech będą dzięki !

Po czasie izolacji, zamknięcia wszyscy już jesteśmy spragnieni, rekolekcji, spotkań z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Wszystkie informacje są dodatkowo w tym załączniku – Zaproszenie Oaza 2021

Liczymy się z ewentualnymi modyfikacjami uwzględniającymi zasady sanitarne, ale ufamy że nie zmienią one zasadniczego rytmu rekolekcyjnego.

Już w lipcu rozpoczną się kolejne rekolekcje wakacyjne.

Zapraszamy rodziny, dorosłych a także towarzyszące im dzieci.

Dla dzieci przewidujemy osobny program w czasie zajęć rodziców.

Nie przewidujemy w czasie tych wakacji samodzielnych oaz dla młodzieży, ale dajemy w ramach całej oazy rekolekcyjnej możliwość udziału młodym w równoległych małych grupach w podanych terminach. (Ilość miejsc w poszczególnych terminach ograniczona).


OAZY WAKACYJNE 2021 w Carlsbergu

13-21.07.2021 Oaza I°A dla rodzin i dorosłych (1. część 15-dniowej Oazy I°)

21-29.07.2021 Oaza I°B dla rodzin i dorosłych (2. część 15-dniowej Oazy I°)

         13-29.07.2021 Oaza I° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

         13-29.07.2021 Oaza II° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

31.07.-8.08.2021 Oaza I°A dla rodzin i dorosłych (1. część 15-dniowej Oazy I°)

8-16.08.2021 Oaza I°B dla rodzin i dorosłych (2. część 15-dniowej Oazy I°)

         31.07.-16.08.2021 Oaza I° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

         31.07.-16.08.2021 Oaza II° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

18-25.08.2021 Oaza I° bis dla rodzin i dorosłych oraz młodych (10. Kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej)

18-25.08.2021 Oaza II° bis dla rodzin i dorosłych oraz młodych (Tematy formacyjne po II°)

 

 Orientacyjny koszt udziału w oazach w Carlsbergu:

OAZA                          I°A, I°B (8 dni)  I° i II° (15 dni)   I° bis i II° bis

Dorośli                         250 €                   395 €                   225 €

Młodzież                      220 €                   360 €                   200 €

Dzieci (8-13 lat)           200 €                   320 €                   175 €

Dzieci (3-7 lat)             160 €                   240 €                   140 €

Dokładne informacje będą przesłane dla zainteresowanych. Zgłoszenia proszę kierować:

 tel. 06356-228 oraz e-mail: marianum@oaza.de lub bmazur@oaza.de

 

DODATKOWO ks. Ireneusz Kopacz wraz z Diakonią „Drogocenna Perła” organizuje oazy:

         W Zakopanem (Polska)

2-18.07.2021 Oaza I° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

         W Rzymie (Włochy)

20.07.-5.08.2021 Oaza III° dla rodzin i dorosłych oraz młodych (15 dni)

         Zgłoszenia i bliższe informacje dotyczące oaz w Zakopanem i w Rzymie:

                   tel. 06356-328 oraz e-mail: drogocenna.perla@oaza.de

 

Podobne artykuły