6.06.2021 – Zaproszenie na spotkanie wstępne DDD

Nasi Drodzy!

Pozdrawiam WAS serdecznie z Carlsbergu już w czasie zwykłym, który rozpoczęliśmy po Zesłaniu Ducha Świętego.

Oczywiście cały czas pragniemy chodzić w Duchu świętym, w Jego mocy i miłości.

A ja z naszej strony pragnę zaprosić na spotkanie DDD, które planowaliśmy już na jesieni, a które wierzymy może już się odbyć, na określonych warunkach.

Wszystkie informacje są w załączniku. Przekażcie proszę  to zaproszenie  Waszym znajomym, członkom rodzin i in.

Gdyby były pytanie chętnie odpowiem.

Z Bogiem

W imieniu diakonii „Marianum”

Barbara Mazur

 


Zaproszenie na spotkanie wstępne DDD

4-6.06.2021 – „Marianum” – Carlsberg

Już od ponad 10 lat organizujemy w „Marianum” grupy wsparcia DDD. Co to takiego jest?

  • DDD to dorosłe dzieci dysfunkcji, które cechuje m.in. niskie poczucie własnej wartości, napięcie emocjonalne przechodzące w zachowania agresywne, lęk przed wchodzeniem w związki, brak umiejętności mówienia o swoich emocjach, trudności w rozwiązywaniu konfliktów, problemy w wychowywaniu własnych dzieci, skłonność do uzależnień.

       Najczęstsze dysfunkcje to

  • uzależnienie jednego lub kilku członków (np. alkoholizm, hazard, narkomania),
  • choroba psychiczna rodzica,
  • śmierć rodzica,
  • stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
  • rozwód rodziców.

Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej nie rozwija się prawidłowo. Żyje bowiem w ciągłym stresie, a jego myśli skoncentrowane są na jej członkach. Ponadto tłumi w sobie liczne negatywne emocje, jak poczucie wstydu, smutek czy złość.

Jeśli wydaje Ci się, że rodzina, w której się wychowywałeś, była dysfunkcyjna i masz problemy z akceptacją siebie, czy też trudności w relacjach z otoczeniem, możesz z tego spotkania skorzystać.

Tematem spotkania jest przepracowanie swojego dzieciństwa, uzdrowienie wewnętrznych zranień hamujących osobisty rozwój, odnalezienie siebie, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, twórcze życie swoim własnym życiem, życie w większej wolności, radości i pokoju.

Spotkanie poprowadzi pani Maria Rabsztyn, psycholog z Katowic; opiekę duchowa podejmie ks. Jacek Herma z Carlsbergu.

Koszt udziału w spotkaniu wynosi  85 Euro od osoby; dodatkowe wiadomości zostaną przekazane już dla zgłaszających się poszczególnych uczestników spotkania.

Przy planowaniu przyjazdu do Carlsbergu należy wziąć pod uwagę aktualnie obowiązujące w naszym powiecie Bad Dürkheim w landzie Rheinland Pfalz w Niemczech przepisy sanitarne. Aktualnie planowane po 2 czerwca 2021 przepisy pozwalają na zorganizowanie spotkania w Carlsbergu przy zachowaniu zasad sanitarnych podanych przy przyjeździe. Jeśli nie zmienią się one do rozpoczęcia spotkania, to aby w spotkaniu wziąć udział będzie obowiązywał:

Negatywny test w dniu przyjazdu (Schnelltest albo Selbsttest) albo potwierdzenie o przechorowaniu albo potwierdzenie o zaszczepieniu.

Osoby zgłaszające się spoza Niemiec mogą obowiązywać jeszcze dodatkowe przepisy związane z przekraczaniem granicy przy wjeździe i wyjeździe.

Zgłoszenia proszę kierować na adres mailowy: marianum@oaza.de lub bmazur@oaza.de

Lub telefonicznie:  06356/228

Bardzo prosimy o informowanie o tym spotkaniu przyjaciół, znajomych, może kogoś z rodziny; to może być dla nich bardzo konkretna pomoc.

W imieniu diakonii „Marianum”

Barbara Mazur

Carlsberg, 23.05.2021

Podobne artykuły