Zapraszamy na Oazy ! 22.12.2018-1.01.2019 Boze Narodzenie 2018 i Nowy Rok 2019

Drogowskazy Nowego Człowieka
są to zasady, do których usiłujemy wdrażać w ramach formacji w Ruchu Światło-Życie,
w oazach. Ten styl życia mamy realizować tak,
aby przez duchowe ofiary przynosić chwałę Bogu, dawać świadectwo nowego życia,
które Bogu przynosi chwałę”.
Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Nasi Drodzy!

Serdecznie Was pozdrawiamy z Carlsbergu u początku Adwentu, który rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny 2018/2019. Jest to zaproszenie i wezwanie, by podjąć jakieś nowe postanowienia, nowe inicjatywy, otworzyć się na nowe przeżycia…. Życie wiary trzeba pogłębiać i ożywiać, aby nie uległo erozji i nie wystygło.

W tym roku, zachęceni dobrymi doświadczeniami poprzedniego roku, uwzględniając Wasze różne możliwości czasowe i plany, przedstawiamy propozycję rekolekcyjnego czasu modlitwy i skupienia, w oparciu o zaproponowane przez Ojca Franciszka Blachnickiego tzw. Drogowskazy Nowego Człowieka (a szerzej w oparciu o program „Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”).

Można tematy Drogowskazów przeżyć w całości, w formie tzw. Oazy I° bis w dniach:22.12.2018-1.01.2019.

Jest też możliwość rekolekcyjnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia: 22-26.12.2018.Wtedy to w kolejne dni podejmiemy tematy pierwszych Drogowskazów: 1. Jezus Chrystus, 2. Niepokalana, 3. Duch Święty. W programie rekolekcyjnym planujemy także czas wspólnej Wieczerzy wigilijnej, kolędowania, Pasterki, katechezy i wspólne modlitwy.

Tych, którzy chcieliby przeżyć z nami przełom roku kalendarzowego, zapraszamy w dniach: 29.12.2018-1.01.2019Wtedy, w ramach Noworocznej Oazy Modlitwy w kolejnych dniach będzie realizowany program związany z tematami Drogowskazów: 8. Świadectwo, 9. Nowa Kultura, 10. Agape. W programie: katechezy, spotkania  w grupie, czas czuwania nocnego, modlitwy, i oczywiście… czas wspólnej zabawy.

Koszt udziału:

22.12.2018 – 1.01.2019 Oaza I°bis(Drogowskazy Nowego Człowieka w formie rekolekcyjnej)
Dorośli 275 € / Młodzież 240 € / Dzieci (8-14 lat) 220 € / Dzieci (3-7 lat) 170 €
22-26.12.2018 Bożonarodzeniowa Oaza Modlitwy
Dorośli 125 € / Młodzież 110 € / Dzieci (8-14 lat) 100 € / Dzieci (3-7 lat) 80 €
29.12.2018 – 1.01.2019 Noworoczna Oaza Modlitwy
Dorośli 100 € / Młodzież 85 € / Dzieci (8-14 lat) 80 € / Dzieci (3-7 lat) 60 €

Serdecznie Was zapraszamy do „Marianum” w czasie świąteczno-noworocznym.

W imieniu Diakonii Ruchu Światło-Życie: Barbara Mazur

Podobne artykuły