Spotkanie Centralnego Kręgu Carlsberskiego (11.2018)

Już od kilku lat w okresie jesiennym ma miejsce spotkanie par rejonowych, odpowiedzialnych za Domowy Kościół (DK) w Niemczech, Luksemburgu, Belgii i Holandii. W tym roku w spotkaniu CKC wzięły udział 22 osoby. Były to pary rejonowe jak i w zastępstwie wydelegowane osoby, nowy skarbnik DK w Niemczech oraz diakonia z Carlsbergu: Ks.Jacek Herma, Basia Mazur i Angelika Fajks. Przewodniczył spotkaniu Ks.Jacek Herma oraz małżeństwo odpowiedzialne za DK w Niemczech. W pierwszej części miało miejsce zawiązanie wspólnoty, dzielenie się wydarzeniami z poszczególnych rejonów jak i przedstawienie planu rocznej pracy DK w danym rejonie. Centralnym wydarzeniem tego dnia była Eucharystia (w której uczestniczyły różne wspólnoty tam obecne), której przewodniczył jak i Słowo wygłosił (na temat duchowości małżeńskiej) Ks.Jacek Herma. Po obiedzie miał miejsce występ gościnny zespołu ewangelizacyjnego z Ukrainy. W ostatniej części spotkania wspomnieliśmy o siostrze Jadwidze Skudro, która kilkakrotnie przyjeżdżała do Calsbergu by konsultować się z Ks.Blachnickim m.in., w sprawie rozwoju wspólnot DK w Polsce (na prośbę księdza Blachnickiego s.Jadwiga tłumaczyła dla DK materiały francuskiej wspólnoty małżeńskiej Equipes Notre-Dame). Podczas spotkania został nadesłany i odczytany z Polski list (zob., w ps:) od Marysi i Rysia Karolewskich, pary odpowiedzialnej w Polsce za kontakty z Europą zachodnią. Pod koniec spotkania Ks.Jacek przedstawił terminy wakacyjnych rekolekcji w Carlsbergu, gdzie oprócz formacji religijnej wprowadza się tzw., „formację ludzką”, którą prowadzona jest przez panią psycholog Marię Rabsztyn z Katowic. Na koniec spotkania małżeństwa otrzymały świecę z hasłem roku „Młodzi w Kościele” oraz odmówiliśmy wspólnie modlitwę za wstawiennictwem Sługi Bożego Ks.Franciszka Blachnickiego.

Aneta i Krzysztof Michoń / para odpowiedzialna za DK w Niemczech

P.S.:
Drogi Księże Moderatorze Jacku, Aneto i Krzysztofie odpowiedzialni za kręgi rodzin DK w Niemczech. Droga Wspólnoty Centrum RŚ-Ż Marianum! Trwamy w jedności z Wami w czasie Centralnego spotkania w Marianum.

Otaczamy Was modlitwą i życzymy, by Niepoakalana wypraszała Wam łaskę doświadczania mocy i chwały Chrystusa w życiu kapłańskim rodzinnym, konsekrowanym i we Wspólnocie RŚ-Ż. Ojciec Franciszek Blachnicki przekazał nam wszystkim charyzmat RŚ-Ż, byśmy stawali się Nowym Człowiekiem. Doświadczamy osobiście jaką to jest siłą życia i młodości ducha w naszej codzienności. Niech Pan będzie uwielbiony w życiu i dziele Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Franciszka Blachnickiego.
Dziękujemy Panu za RŚ-Ż na terenie kraju Waszego zamieszkania i za Wszystkich oddanych posłudze i wiernych charyzmatowi. Prosimy w modlitwie za Was, prosimy by Pan wspomagał w codzienności realizowanie powołania. Byście byli wg słów papieża Franciszka „reflektorami ” w otaczającym nas świecie.

Czcigodny Sługo Boży Ojcze Franciszku wstawaj się za Kapłanami, Rodzinami i Osobami zaangażowanymi w dzieło RŚ-Ż w Niemczech.

Serdecznie Wszystkich pozdrawiamy.
Maria i Ryszard Karolewscy

Podobne artykuły