Triduum Paschalne 2019 -Program

ŚWIĘTE TRIDUUM

PASCHALNE

2019

„Marianum” – Carlsberg 


Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

 

W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ „Oblubieniec został zabrany”. Wszędzie należy zachowywać post ze wstrzemięźliwością w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania (Z listu Kongr. Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, 38-39).

 

I. MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

 

Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej.

 

Wielki Czwartek 18.04.2019

19.00 Agapa Wieczerzy Pańskiej

 

21.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ  

 

Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali.

 

 

(całą noc do Jutrzni) Adoracja Najświętszego Sakramentu

(w kaplicy)

Wielki  Piątek 19.04.2019

7.30Godzina czytań i Jutrznia (w kaplicy) 

 8.30  Śniadanie

10.15 Droga Krzyżowa (w plenerze)

13.00  Obiad

13.30-14.30 Sakrament pojednania(Spowiedź)

15.00 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

(w sali na dole)

W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata.

 

II. MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

(po liturgii do godziny 24.00)

 

Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

 

 

17.30-18.30 Sakrament pojednania(Spowiedź)

18.30 Kolacja

20.00 Spotkanie w grupach 

– Dzielenie się Ewangelią

– modlitwa wstawiennicza

22.00 Gorzkie żale

 

Wielka Sobota 20.04.2019

8.00Godzina czytań i Jutrznia 

   9.00 Śniadanie
11.00 Modlitwa w ciągu dnia

Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

– Błogosławieństwo uszu i ust

– Wyznanie wiary

 12.00-16.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

w Bożym Grobie

13.00  Obiad (Po obiedzie czas na przygotowania przed Wielką Niedzielą)

=====================================

W Carlsbergu dla osób spoza „Marianum”:

12.15BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW

Dodatkowo błogosławienie pokarmów: 14.00 Bad Dürkheim, St. Ludwig; 15.00 Speyer, St. Konrad; 16.00 Frankenthal, St. Jakobus-Kirche)

17.15BŁOGOSŁAWIENIE POKARMÓW 
=====================================

15.00Koronka do Miłosierdzia Bożego (w kaplicy)

17.30Zakończenie Adoracji Najświętszego 

Sakramentu w Bożym Grobie

 

17.45Nieszpory Wielkiej Soboty

Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

– Celebracja o imieniu chrześcijańskim

 

 18.30  Kolacja

III. MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

Wielka Niedziela  

 

 21.00 WIGILIA PASCHALNA 

W NOC ZMARTWYCHWSTANIA20.04./21.04.2019

 

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby „Matką wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim niezapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem. 

I. LITURGIA ŚWIATŁA

II. LITURGIA SŁOWAIII. LITURGIA CHRZCIELNA

IV. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

V. PROCESJA REZUREKCYJNA

 

21.04.2019

 8.30 Jutrznia (w kaplicy)

 9.15Agapa wielkanocna

11.30Różaniec

12.00 MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ

ZMARTWYCHWSTANIA

 

13.30 Obiad
16.00
 Kawa, herbata, ciasto…

 

18.15Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania 

 19.00 Kolacja

20.30 Godzina dziękczynienia i świadectwa

 

======================================= 

Zakończenie Świętego Triduum Paschalnego=================================

 

Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019

 

 8.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

 8.30 Jutrznia

  9.15 Śniadanie

11.30 Różaniec 

 12.00EUCHARYSTIA

Podobne artykuły