Program Spotkania Młodzieżowego Niedziela Palmowa 2019 / Programm Palmsonntagstreffen 2019 der Jugend

 

Jugendtreffen 

12.-14. April 2019

Freitag

20:00 Abendessen – Kolacja

21:30 Einführung – Wprowadzenie

23:00 Heilige Messe – msza sw.

23:45 Nachtruhe – Cisza nocna

Samstag

7.30 Anbetung (freiwillig)  Adoracja

8:00 Morgengebet  Modlitwa Poranna

8:30 Frühstück  śniadanie

9:45 Katechese  Konferencja

10:45 Zelt der Begegnung  Namiot spotkania

11:30 Vorbereitung hl. Messe – Przygotowanie do mszy sw.

12:00 hl. Messe  msza św.

13:00 Mittagessen  Obiad

15:15 Barmher.rosenkr.  Koronka do Milosierdzia Bozego

15:30 Gruppentreffen  Spotkanie w grupach

17:15 Workshops  Grupy tworcze

18:45 Abendessen  Kolacja 

20:00 Kreuzweg  Droga krzyzowa

21:30 Abendgebet (Beichtgelegenheit)  Modlitwa wieczorna

23:30 Nachtruhe – Cisza nocna

 

Sonntag

7:30 Anbetung (freiweilig)  Adoracja

8:00 Morgengebet  modlitwa poranna

8:15 Frühstück  śniadanie

9.45 Messvorbereitung  Przygotowanie do mszy św.

10:00 Heilige Messe  Msza św.

11:30 Zeugnisrunde  świadectwa

13:00 Mittagessen  Obiad

 

PROSIMY O PUNKTUALNOSC!

 

WIR BITTEN UM PÜNKTLICHKEIT!

Podobne artykuły