29.09. – 2.10.2011: VII Konferencja Polskojęzycznych Grup AA w Europie

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Grupą odpowiedzialną za organizację i przebieg była grupa kolońska oraz „Region Galicja”. Od strony duchowej grupie towarzyszyli Moderator Centrum ks. Jacek Herma (czwartek i piątek) oraz ks. Dariusz Kwiatkowski MIC z Londynu (sobota i niedziela). Na spotkaniach zamkniętych rozważano „tradycje VII i VIII kroku”. Mityngi otwarte podejmowały następujące tematy:

– „Dobrze zorganizowana… ale Wspólnota”,

– „Jak okazuję swoją wdzięczność wspólnocie AA za moje trzeźwe życie?”,

– „Co robię, by na mityngu był poznawany program zdrowienia, a nie osoby”?

Stawiano także pytanie, czy program AA – trzeba poznawać, realizować czy też interpretować? Mityng kończący zachęcał do dzielenia się dobrymi pomysłami na drodze walki o trzeźwość.

 

Podobne artykuły