19.06.2011: 76. Diecezjalny Dzień Katolika w Speyer.

Zatytułowany był „Jesteście Bożą świątynią” (por. 1 Kor 3, 16. 17b) i związany ze świętowaniem
jubileuszu 950-lecia poświęcenia katedry. Na to diecezjalne spotkanie zaproszeni
byli również przedstawiciele duszpasterstw obcokrajowców (tzw. „innych języków ojczystych”). Z biskupami diecezjalnymi
ks. bpem dr. Karl-Heinzem Wiesemannem, ks.bpem sufraganem Otto Georgensem oraz emerytowanym
biskupem diecezjalnym, dr. Antonim Schlembachem koncelebrował Eucharystię nasz Moderator ks. Jacek Herma.
Uroczystości miały miejsce w parku przykatedralnym. Z Marianum uczestniczyła także Gizela Skop oraz goście
z Polski: Odpowiedzialna Główna INMK – p. Jolanta Szpilarewicz i p. Dorota Seweryn z Centrum Ruchu w Krościenku
n.Dunajcem. W uroczystej Eucharystii była okazja do wypowiedzenia w języku polskim modlitwy w intencji małżeństw
i rodzin.

Podobne artykuły