18.06.2011: Piesza pielgrzymka do Neviges

18.06.2011: Piesza pielgrzymka Polaków z Essen do sanktuarium Matki Bożej
w Neviges, zainicjowana przed laty przez ludzi związanych z naszym Centrum.
Reprezentanci Marianum – ks. Sławomir Wojciechowski, Barbara Mazur i Angelika
Fajkis przyłączyli się do grupy Polskiej Misji Katolickiej w Essen. Odbywały się
liczne rozmowy i dobre spotkania z wielu przyjaciółmi, można było rozprowadzać
nasze terminarze i materiały. Była to również okazja do spotkania i rozmowy
z ks. bpem Wojciechem Polakiem, odpowiedzialnym za duszpasterstwo polonijne na całym świecie.

Podobne artykuły