Zycie w Swietle – Wielkanoc 2020

 

 

 

„Oto są bowiem święta paschalne,
w czasie których zabija się prawdziwego Baranka,
a Jego krew poświęca domy wierzących”

(„Orędzie wielkanocne”, Mszał Rzymski dla diecezji polskich)

W tym czasie, jakże trudnym dla wielu, życzymy Wam i Waszym bliskim
głębi wiary, nadziei i miłości.
Niech Zmartwychwstały i Żyjący Pan obdarza Was swoją łaską,
wewnętrzną radością i pokojem.

Przesyłamy kolejny numer naszego pisemka „Życie w Świetle”. Znajdziecie w nim relacje i świadectwa spotkań ostatnich miesięcy oraz teksty, które mogą Wam pomóc przeżywać Tajemnice Paschy Chrystusa. Zachęcamy także, aby udostępniać bliskim i znajomym przesyłany Wam List do Przyjaciół „Marianum”. Jeśli ktoś z nich chciałby otrzymywać informacje bezpośrednio od nas, to wtedy potrzebujemy także bezpośrednio od zainteresowanych e-mail.

Mimo ustania zewnętrznych aktywności, nasze Centrum Ewangelizacji żyje, modli się i pracuje. Trwają także prace związane z rozpoczętą przez nas w dniu 13 maja 2019 roku budową Domu Jana Pawła II. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają swoimi ofiarami na ten cel, a także na bieżące potrzeby „Marianum”, gdy ustały wpływy z opłat za pobyt grup rekolekcyjnych oraz składki ze Mszy świętych. Doświadczamy, że Pan Bóg troszczy się o nas, dając nam to, co potrzebne.

Pozdrawiamy Was serdecznie, powierzając Was Bożej Opatrzności i życząc doświadczania mocy Boga, który chce wszystko uczynić nowym w Chrystusie.

Z modlitwą

Diakonia Centrum Ewangelizacji
„Marianum” – Carlsberg

Święta Wielkanocne 2020

Życie w Świetle 01/2020

Podobne artykuły