Zaproszenie na ORD 30.4.-4.5.14

ZAPRASZAMY SERDECZNIE !!!

W Centrum Ewangelizacji Światło-Życie „Marianum” w Carlsbergu

30.04. – 4.05.2014

odbędzie się

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD)

Do udziału w ORD zapraszamy osoby dorosłe, które przeżyły co najmniej dwie oazy rekolekcyjne (stopień I i I bis) oraz animatorów młodzieży.

Celem tych rekolekcji jest przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za Ruch Światło-Życie. ORD pomoże nam lepiej zrozumieć charyzmat naszego Ruchu i odnaleźć swoją drogę posługi w nim. Ks. Franciszek Blachnicki tak charakteryzuje te rekolekcje:

„Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, (…) przeznaczoną dla osób, które mają już za sobą doświadczenie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspólnotach wywodzących się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (parafiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświadczenie ewangelicznego stylu życia proponowanego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w bliskim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechującego się modlitwą, przemianą wewnętrzną, radością i gotowością dawania świadectwa”.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu i oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości”.
Oaza Rekolekcyjna Diakonii poświęcona jest syntetycznemu przedstawieniu, w ciągu czterech dni, ideałów i duchowości Ruchu Światło-Życie, koncentrujących się wokół tematów:
· Światło-Życie
· Nowy Człowiek
· Nowa Wspólnota
· Nowa Kultura.

Prowadzenie ORD:
ks. Jarosław Gąsiorek, moderator Centrum Ewangelizacji w Gwardyjsku
(Diecezja kamieniecko-podolska, Ukraina)

Rozpoczęcie: środa, 30.04.2014 od godz. 18.00
Zakończenie: niedziela, 4.05.2014 ok. godz. 15.00

Koszt udziału: ​dorośli – 90 Euro
​młodzież, studenci – 80 Euro

Zgłoszenia do 22 kwietnia 2014 na adres e-mail: bmazur@oaza.de

W imieniu Diakonii „Marianum”
Barbara Mazur

Podobne artykuły