Zapraszamy serdecznie
na Oaze tematyczna „Dojrzałość chrześcijańska”
20-26.08.2020

Zapraszamy serdecznie

Carlsberg, „Marianum” 

Oaza tematyczna „Dojrzałość chrześcijańska”

20-26.08.2020

Zapraszamy do przyjazdu na rekolekcje tematyczne. Ich treścią będzie to, co Ojciec Franciszek definiował jako kluczowe i zasadnicze w życiu wiary. Są to rekolekcje tematyczne, które mają pomóc uczestnikowi zweryfikować dotychczasową drogę formacyjną i ocenić jej głębię.Dobrze przeżyte dadzą nowe impulsy w realizacji własnego powołania życiowego jako drogi świętości. 

Rekolekcje będziemy przeprowadzać w szczególnym czasie życia świata i Kościoła. Minione tygodnie były bowiem doświadczeniem nieprzewidywanych wcześniej trudności. U wielu zachwiało się poczucie bezpieczeństwa, przeżyli osamotnienie i niepewność. Kontakt z bliskimi był inny niż dotychczas i zmieniły się zachowania społeczne. Warto się temu przyjrzeć, by na nowo, mądrzej i lepiej poukładać swoje życie i odnaleźć właściwe cele osobiste, małżeńskie i rodzinne. 

Formowanie dojrzałych chrześcijan, wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa, widzi Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, jako centralne zadanie, które trzeba podjąć, i podstawowy cel, do którego trzeba dążyć w realizacji wszystkich proponowanych przez niego programów i przeprowadzanych oaz rekolekcyjnych. Dojrzały chrześcijanin to według niego człowiek żyjący według Ducha, przyobleczony w Chrystusa; człowiek, „którego wiara wytwarza spontanicznie owoc uczynków”. Przemiana człowieka starego w Nowego Człowieka to proces wzrastania ku dojrzałości chrześcijańskiej. Celem jest integracja wewnętrzna człowieka na każdym etapie jego życia. Dojrzałość chrześcijańska to doświadczanie i uczestnictwo w pełni życia ewangelicznego, to czerpanie ze źródła, którym jest Chrystus.

Zapraszamy serdecznie! 

Carlsberg, 3.08.2020
Diakonia Centrum Ewangelizacji „Marianum”
e-mail: marianum(at)oaza.de
tel. 06356-228

Podobne artykuły