Zapraszamy serdecznie na oazę tematyczną 20-26.08.2020 i Oazę „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej” 11-22.07.2020

Zapraszamy serdecznie

na oazę tematyczną

„Dojrzałość chrześcijańska”

20-26.08.2020

Oazę „10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”

11-22.07.2020

Carlsberg, „Marianum”,

Przemiana człowieka starego w Nowego Człowieka to proces wzrastania ku dojrzałości chrześcijańskiej. Celem jest integracja wewnętrzna człowieka na każdym etapie jego życia. Dojrzałość chrześcijańska to doświadczanie i uczestnictwo w pełni życia ewangelicznego, to czerpanie ze źródła, którym jest Chrystus. Formowanie dojrzałych chrześcijan, wychowanie do dojrzałego chrześcijaństwa, widzi Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, jako centralne zadanie, które trzeba podjąć, i podstawowy cel, do którego trzeba dążyć w realizacji wszystkich proponowanych przez niego programów i przeprowadzanych oaz rekolekcyjnych. Zastanawiając się nad pojęciem dojrzałości chrześcijańskiej, ks. Blachnicki dostrzega, że dotyczy ono w jakimś zakresie dojrzałości psychologicznej, moralnej i ascetycznej; akcentuje jednak, że to pojęcie, w jego zrozumieniu, nie jest pojęciem ani psychologicznym, ani ascetycznym, ani moralnym. Dojrzały chrześcijanin to według niego człowiek żyjący według Ducha, przyobleczony w Chrystusa; człowiek, „którego wiara wytwarza spontanicznie owoc uczynków”.

W sposób szczególny zapraszamy do udziału w rekolekcjach osoby/małżeństwa, które już pełnią lub będą pełnić posługę w kręgu, rejonie,… W czasie rekolekcji będziemy szukać odpowiedzi jak lepiej i owocniej podejmować pracę nad sobą i posługę wobec innych.

Pragniemy zadbać o całego człowieka: ducha, duszę i ciało; człowiek święty to człowiek zintegrowany we wszystkich wymiarach. Rekolekcje są prowadzone przez kapłana i zespół diakonijny.  Uczestnicząca w rekolekcjach pani psycholog podejmie tematy od strony psychologicznej.

Oaza odbywa się w pięknej okolicy, sprzyjającej także wypoczynkowi fizycznemu. Będzie, więc możliwość wypraw otwartych oczu do pobliskich lasów, a także popołudniowego wyjazdu nad jezioro czy na pobliski basen.

Zapraszamy serdecznie; inwestowanie w siebie pomoże Wam, ale także tym wszystkim, których Pan Bóg Wam powierza w Waszej posłudze.

Carlsberg, 10.03.2020
Diakonia „Marianum”

Zgloszenia: marianum@oaza.de

Podobne artykuły