Zapraszamy na „Szkołe Modlitwy Słowem Bożym” w dniach od 19 do 27 września  – Rekolekcje lectio divina- etap I – ze św. Markiem.

„Szkoła Modlitwy Słowem Bożym” 

organizuje w dniach od 19 do 27 września  

Rekolekcje lectio divina- etap I – ze św. Markiem.

 

Lectio Divina” to praktyka modlitwy słowem Bożym, dostępna dla wszystkich osób wierzących: duchownych i świeckich. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio(czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).                                                   „Lectio Divina” (łac. pobożne, duchowe czytanie) – to forma modlitwy oparta na  pogłębionej lekturze tekstów biblijnych, stanowiąca część tradycji Kościoła katolickiego. Rozwinęła się w okresie późnego średniowiecza, by później zaniknąć na wiele wieków.   Zaczęła odradzać się w XX w.                                                                                                                                                              Dei Verbum, jeden z oficjalnych dokumentów Soboru Watykańskiego Drugiego poleca tę formę modlitwy wszystkim wierzącym.                                                                                                               

Wierne kroczenie drogą „Lectio divina” pomaga zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem.                      Słowo Boże postawione w centrum codzienności porządkuje ją i oczyszcza z chaosu i z niepokoju.                        Uczy szukania woli Bożej i odpowiadania na nią.                                                                           Wychowuje do kontemplacji pośród codzienności. Staje się punktem odniesienia w rozeznawaniu codziennych wyborów.     

Warunki uczestnictwa w Rekolekcjach
lectio divina – ze św. Markiem:                                                                                                            1. Decyzja podjęcia ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie odosobnienia i pełnego milczenia.           
                                                                                                                                                        2. Zgoda na codzienne rozmowy z kierownikiem duchowym na temat swoich przeżyć wewnętrznych, rodzących się podczas osobistej modlitwy słowem Bożym.

Rekolekcje poprowadzi – ks. Joachim Stencel SDS                                                     Salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista, absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Rozpoczęcie w sobotę 19 września Eucharystią o godz.18.00, zakończenie w niedzielę 27 września o godz.13.00.                                                                                                                       W programie:                                                                                                                                                     konferencje, czas modlitwy słowem, Eucharystia, codzienne spotkanie z kierownikiem duchowym.

Opłata za uczestnictwo z noclegami i posiłkami wynosi 290€.                                   

Ilość miejsc ograniczona                                                                                                                                          /Ze względu na charakter rekolekcji, nie można w nich uczestniczyć jako tzw osoba dochodząca./                                                      

Szczegółowe informacje  i zgłoszenia przyjmuje                                                                                           Jadwiga Zielińska                                                                                                                                                     tel. 069- 66575895  lub kom. 01636787228                                                                                                                         mail:Jadwiga@edonet.de

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Ruchu Światło- Życie „Marianum”

Adres: 67316 Carlsberg,Kreuzweg 28

tel. 06356-228

 

Zapraszamy

Podobne artykuły