Zapraszamy na Oazy wakacyjne 2019

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy carlsberskiego „Marianum”!

Czas wakacji jest okazją do odpoczynku, dystansu do tego co codzienne, nabrania nowych sił
i odnalezienia nowych perspektyw na kolejny etap drogi.

Jak co roku proponujemy przyjazd na oazy wakacyjne krótsze i dłuższe w czasie najbliższych miesięcy.

Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki rozumiał odpoczynek jako troskę o całego człowieka,.

Tak więc prawdziwy i pełny odpoczynek powinien obejmować nie tylko

fizyczny ale także emocjonalno-psychiczny i duchowy wymiar troski o rozwój osoby.

Propozycje, które kierujemy do rodzin i dorosłych oraz młodzieży i dzieci

uwzględniają sugestie Ojca Franciszka. Całość programu ma pomóc w doświadczeniu

„oazy” to znaczy środowiska, w którym człowiek może rozwijać się jako „nowy człowiek”

według myśli Bożej, budujący „nową wspólnotę” czyli przestrzeń odnowionych relacji ludzkich

oraz wchodzący w świat zewnętrzny, by go przemieniać mocą Ewangelii Chrystusa.

Zapraszamy więc do przyjazdu i włączenia się w czas rekolekcyjny. Zaproście również swoich znajomych.

W imieniu Diakonii „Marianum”-Carlsberg

Barbara Mazur

Zapraszamy

rodziny z dziećmi, małżeństwa,

osoby dorosłe i dzieci*

* Przyjmujemy dzieci wraz z rodzicem lub opiekunem.

Przewidujemy program rekolekcyjny w czasie zajęć rodziców

12-28.07.2019

Oaza dla rodzin i dorosłych I° (15 dni)

Oaza dla dzieci (do 14 lat) z rodzicami / opiekunami

Pierwsza data oznacza dzień przyjazdu do godz. 19.00,

a druga dzień odjazdu ok. 14.00

Dodatkowo dla osób, które z różnych względów (np. terminy ferii

w landach) nie mogą uczestniczyć w programie 15-dniowym:

12-20.07.2019

Oaza dla rodzin i dorosłych I°A (1. część 15-dniowej oazy I°)

20-28.07.2019

Dla osób, które uczestniczyły już w 1. części15-dniowej oazy I°:

Oaza dla rodzin i dorosłych I°B (2. część 15-dniowej oazy I°)

Pierwsza data oznacza dzień przyjazdu do godz. 19.00,

a druga dzień odjazdu ok. 14.00

12-28.07.2019

Oaza dla rodzin i dorosłych II°

Oaza dla dzieci (do 14 lat) z rodzicami / opiekunami

16-22.08.2019

„Dojrzałość chrześcijańska”. Oaza tematyczna.

Na tę oazę zapraszamy tych, którzy uczestniczyli już przynajmniej w oazie pierwszego stopnia.

W sposób szczególny zapraszamy do udziału w tej oazie osoby/małżeństwa,

które pełnią posługę (lub będą pełnić) w kręgu, rejonie, …

W czasie rekolekcji będziemy szukać odpowiedzi jak lepiej

i owocniej podejmować pracę nad sobą oraz posługę wobec innych.

Podobne artykuły