Zapraszamy na Oazy Wakacyjne 2014 !

Oazy wakacyjne 2014

Zapraszamy Was serdecznie do udziału w Oazach w czasie tegorocznych wakacji.

TERMINY OAZ WAKACYJNYCH

11-20.07.2014 Oaza I˚ i I˚ bis dla rodzin i dorosłych
Oaza dla dzieci do 14 lat z rodzicami / opiekunami
25.07.-10.08.2014 Oaza I˚ dla młodzieży
2-10.08.2014 Oaza stopnia podstawowego dla młodzieży
12-28.08.2014 Oaza II˚ dla rodzin i dorosłych
Oaza dla dzieci do 14 lat z rodzicami / opiekunami
1-10.09.2014 Oaza I˚ i I˚ bis dla rodzin i dorosłych
Oaza dla dzieci do 14 lat z rodzicami / opiekunami

Miniona niedziela, 27 kwietnia 2014, to wielki dzień dla nas – kanonizacja Jana Pawła II.
Święty Jan Paweł II jako papież niósł na cały świat orędzie pełne optymizmu, nadziei i mocy. I dziś nadal jest aktualne jego wezwanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! (…) Chrystus wie, «co jest w człowieku». Tylko On to wie! (…) pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka. Tylko On ma słowa życia, tak, życia wiecznego”. Wołał też z przejmującą mocą na naszej ziemi, z głębi dziejów Ojczyzny, w sercu Europy – w Warszawie: „Niech zstąpi Duch twój! Niech zstąpi Duch Twój! – I odnowi oblicze ziemi. – Tej Ziemi!”.

Myślę, że tą ziemią, którą najbardziej pragnie Duch Święty odnowić jesteśmy my sami; to my możemy otworzyć drzwi Chrystusowi, my możemy stawać się świętymi. Bo przecież jak sam Jan Paweł II mówił – „świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego”, a wiec to wezwanie i dar nie tylko dla wybranych, ale dla każdego z nas.

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach wakacyjnych. Rekolekcje w Carlsbergu to możliwość przeżycia kilku dni refleksji nad swoim życiem. Możemy w ten sposób pomóc samym sobie zweryfikować i pogłębić motywacje swojego życia, a także nauczyć się jak skuteczniej dawać wsparcie i pomoc innym. Ponieważ cały człowiek ma odpocząć, więc w programie przewidujemy zarówno pracę nad pogłębieniem duchowości (Eucharystia, wspólna modlitwa, wprowadzenie w słowo Boże), jak i wyprawy plenerowe, czas wspólnej radości i zabawy, rozmowy na różne tematy w przyjacielskiej atmosferze, ….
Położenie Carlsbergu, na obrzeżach dużego obszaru lasów Pfälzerwald, niedaleko Deutsche Weinstrasse, na terenie Diecezji Speyer pomaga w dobrym przeżyciu czasu wakacji.

W zespole prowadzącym oazę wakacyjną jest zawsze ksiądz. Oprócz tego w rekolekcjach będzie uczestniczyła pani psycholog Maria Rabsztyn z Katowic, służąc uczestnikom swoim wieloletnim doświadczeniem pracy nad światem emocji i przeżyć; jej obecność w zespole jest zawsze wielkim ubogaceniem czasu rekolekcji, o czym wielokrotnie mówią uczestnicy.

Pozdrawiamy Was serdecznie.
W imieniu Diakonii „Marianum”
Barbara Mazur

Kliknij tutaj aby pobrać ulotke z wszelkimi informacjami na temat zgłoszenia.

Podobne artykuły