Zapraszamy na jesienne Rekolekcje lectio divina w dniach od 19 do 27 września 2015r – etap I – ze św. Markiem. – rekolekcje prowadzi ks. Joachim Stencel,

Zapraszamy na jesienne Rekolekcje lectio divina etap I – ze św. Markiem.
Celem rekolekcji jest otwarcie się na słowo, które zbawia i przemienia
życie. Intensywne przeżywanie modlitwy na pustyni ma pomóc w rozmiłowaniu się
w słowie Bożym, w zdobywaniu jego duchowego smaku i w otwieraniu się na jego
wezwania.

Rekolekcje poprowadzi – ks. Joachim Stencel SDS
Salwatorianin, kierownik duchowy i rekolekcjonista,
absolwent Szkoły Formatorów (podyplomowe studium z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii) przy Ignacjanum w Krakowie, obecnie duszpasterz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie.

Rekolekcje odbędą się w dniach od 19 do 27 września 2015r.
Przebiegać będą w klimacie pustyni, ciszy i medytacji.
W programie: konferencje, czas modlitwy słowem, Eucharystia, codzienne spotkanie z kierownikiem duchowym.
Kierownik duchowy towarzyszy w indywidualnym procesie otwierania się na Słowo Boże, przyjmowania go i odpowiadania na nie całym życiem.

Warunki udziału w rekolekcjach:
1. Osobiste pragnienie i decyzja podjęcia ośmiodniowych rekolekcji przeżywanych w klimacie odosobnienia i pełnego milczenia. 2. Wcześniejsze doświadczenie modlitwy słowem Bożym zdobyte w osobistej formacji. 3. Umiejętność samoobserwacji i pragnienie wypowiadania przed kierownikiem duchowym swoich przeżyć, wewnętrznych napięć i trudności rodzących się podczas osobistej modlitwy słowem Bożym.
Rekolekcje rozpoczynają się w sobotę 19 września Eucharystią o godz. 18.00,a zakończą w niedzielę 27 września obiadem o godz. 13.00.
Opłata za uczestnictwo z noclegami i posiłkami wynosi 290€.
Zgłoszenia:
Jadwiga Zielińska
tel. 069- 66575895
mail: Jadwiga@edonet.de

Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Ruchu światło- Życie „Marianum”
Adres: Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
tel. 06356-228
Serdecznie zapraszamy.

Podobne artykuły