Zapraszamy na Jesienne Dni Skupienia 13-15.11.2015 do Carlsbergu

„Ks. Franciszek Blachnicki – apostoł wolności i wyzwolenia”
Zapraszamy na Jesienne Dni Skupienia 13-15.11.2015 Carlsberg; prowadzi ks. prałat Henryk Bolczyk

Czy tęsknisz za nowym, współczesnym świętym? Dziś nosi już tytuł: CZCIGODNY Sługa Boży. Jest nim ks. Franciszek Blachnicki. Papież Franciszek podpisał końcem września br. dekret o jego heroiczności cnót i świętości życia.
Nad jego dziełami dotyczącymi wolności, chcemy się zastanowić w dniach 13, 14, i 15 listopada. Chcemy zadać sobie pytania: Czy czujesz się wolnym? Czy buduje Cię manifestowanie wolności przez kogoś, który gorszy Cię równocześnie swoją postawą i lekceważeniem wszelkich zasad?
Inne były uwarunkowania życia w czasach ks. Franciszka, a inne są dzisiaj. Wspólne są natomiast próby czasu, a wszystkie niosą pytanie o właściwe wykorzystanie wolności. Czego możemy się nauczyć od Czcigodnego Sługi Bożego?
Oto propozycje tematów, które podejmiemy w czasie dni skupienia, odnosząc je do kolejnych dzieł tworzonych przez ks. F. Blachnickiego:
1. Wolność jako istotny dar człowieka – osoby i towarzysząca mu odpowiedzialność (Krucjata Wstrzemięźliwości)
2. Wolność sprawdza się w wymiarze społecznym (Krucjata Wyzwolenia Człowieka)
3. Tylko wolny człowiek może wyzwalać narody (Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów).

Podobne artykuły