Zapraszamy na doroczne Spotkanie Diakonii: Sobota, 14.11.2020

Drodzy Oazowicze,
jak co roku zapraszam w imieniu własnym i całej carlsberskiej Diakonii na spotkanie na którym podsumowujemy kolejny rok naszego życia i posługi oraz podejmujemy plany związane z kolejnym rokiem naszej posługi. zaproszenie kierujemy zarówno do formalnych członków stowarzyszenia jak i szerszej diakonii posługującej w czasie różnych spotkań.

Proponowany termin dorocznego spotkania to sobota 14 listopada 2020. Przesunęliśmy wcześniej planowany termin z uwagi na niedogodność związaną z planowanymi w czasie uroczystości Wszystkich Swiętych częstymi wyjazdami.

Doroczne spotkanie ma charakter spotkania wszystkich członków stowarzyszenia Ruchu Swiatło-Zycie oraz szerszej diakonii, aby zobaczyć wszystkie obszary naszej służby i podzielić się doświadczeniami przeżytych spotkań. Dodatkowo chcemy przyjrzeć się jak podejmować pracę w zmienionych warunkach pastoralnych, uwarunkowanych zaleceniami sanitarnymi.

W dniu 24 marca 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Cały Ruch Swiatło-Zycie podejmuje na przestrzeni tego roku w różnej formie spotkania mające na celu przybliżenie szerszemu gronu sylwetki Sługi Bożego i popularyzację jego inicjatyw.

Przyszłoroczne spotkanie w ramach 65. rocznicy „Marianum” ma być dla całego Ruchu wydarzeniem zamykającym rocznicowe obchody urodzin Ojca Założyciela.
Byłoby dobrze, gdyby na listopadowym spotkaniu byli obecni przynajmniej przedstawiciele diakonii prowadzących poszczególne grupy wiekowe czy też typy spotkań. Pozwala to na przyjrzenie się całości posługi i lepszą koordynację pracy w ciągu roku oraz na lepsze całościowe decyzje dotyczące kolejnego roku naszej pracy. Podejmując wtedy diakonię specjalistyczną, mamy możliwość uwzględnienia tego, co wynika z zasad jedności całego dzieła.

Tych, którzy będąc członkami stowarzyszenia nie mogą dotrzeć na spotkanie, proszę o informację pisemną na temat minionego roku oraz sugestie i opinie dotyczące minionego czasu oraz planów na przyszłość.Wszystkich proszę o modlitwę i przekazanie zaproszenia do swoich środowisk diakonijnych.

Pozdrawiam serdecznie i zapraszam w imieniu całej carlsberskiej Diakonii.ks. Jacek Herma

Serdecznie zapraszamy / Wir laden herzlich ein
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Bewegung Licht-Leben e.V.

Mitgliederversammlung „Bewegung Licht-Leben e.V.”


które odbędzie się (termin przesunięty ze względu na zgłaszane przeszkody)w sobotę 14.11.2020 w godz. 10.00-17.00 w „Marianum” w Carlsberg

Am Samstag, 14.11.2020, 10.00-17.00 Uhr in „Marianum” in Carlsberg

W czasie walnego zebrania zostaną podjęte następujące sprawy:

Aktualna sytuacja i zadania Ruchu Światło-Życie.

Die Aktuelle Situation und die Aufgaben der Bewegung Licht-Leben.

Sprawozdanie z pracy Stowarzyszenia BLL e.V. i Diakonii Ruchu.

Bericht der Arbeit der Versammlung und der Diakonie der Bewegung Licht-Leben.

Sprawozdanie finansowe / Finanzbericht.

Zamierzenia, plany na przyszłość / Vorhaben, Zukunftspläne.

Wolne wnioski / Sonstiges.

PROGRAM Sobota / Samstag, 14.11.202010.00-13.00

Zebranie Walne BLL e.V. – Sesja I Mitgliederversammlung – 1. Teil13.00 Obiad … / Mittagessen …

14.00-17.00 Zebranie Walne BLL e.V. – Sesja II/ Mitgliederversammlung – 2. Teil


Zapraszamy także innych członków Diakonii Ruchu Światło-Życie.

Prosimy o potwierdzenie swojego udziału. / Wir bitten um Bestätigung der Teilnahme.

CARLSBERG, 1.10.2020 Ks. Moderator Jacek Herma wraz z Diakonią MCE „Marianum”

Podobne artykuły