Zapraszamy na Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw 22-24.06.2012

Drodzy Małżonkowie!
Drodzy Rodzice!

Pragniemy Was zaprosić i zachęcić
do udziału
w czerwcowym Carlsberskim Spotkaniu dla Małżeństw.

Tematem jego jest:
„Rodzina szkołą życia? Świat młodego pokolenia”.

Spotkanie prowadzi: Ks. Jacek Herma z Zespołem

Chcemy:

– zastanowić się, czy i jak rodzina przygotowuje dzieci do wejścia w świat.

– przyjrzeć się przynajmniej niektórym problemom, z którymi muszą zmierzyć się młodzi; spojrzeć na nie także z perspektywy młodego pokolenia.

– zobaczyć jaki obraz małżeństwa i rodziny jest obecny w tym świecie, w który mają wejść dzieci katolickich rodziców; zobaczyć jakie realne trudności napotykają w zbudowaniu małżeństwa i rodziny zgodnej z Bożym planem dla człowieka.

– zadać sobie pytania, co robić, by rodzina była bardziej skutecznie szkołą przygotowującą do głębokiego życia wartościami ludzkimi i religijnymi.

Będzie to także czas dzielenia się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami, czas wspólnej modlitwy i motywowania się do trwania i apostolskiego zaangażowania na rzecz godności człowieka i wartości chrześcijańskich niesionych przez małżeństwo i rodzinę.

Ks. Jacek Herma, Moderator „Marianum”

Carlsberg, 1.06.2012

Zgłoszenia prosimy kierować:
„Marianum”, Kreuzweg 28, 67316 Carlsberg
tel.: 06356-228
fax: 06356-8676
e-mail: marianum@oaza.de

Podobne artykuły