Zapraszamy na Boże Narodzenie 2019 i Noworoczną Oaze Modlitwy 2019-2020

Drogowskazy Nowego Człowieka
są to zasady, do których usiłujemy wdrażać w ramach formacji w Ruchu Światło-Życie,
w oazach. Ten styl życia mamy realizować tak,
aby przez duchowe ofiary przynosić chwałę Bogu, dawać świadectwo nowego życia,
które Bogu przynosi chwałę”.
Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)

Nasi Drodzy!

Serdecznie Was pozdrawiamy z Carlsbergu u początku Adwentu, który rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny 2019/2020. Jest to zaproszenie i wezwanie, by podjąć jakieś nowe postanowienia, nowe inicjatywy, otworzyć się na nowe przeżycia…. Życie wiary trzeba pogłębiać i ożywiać, aby nie uległo erozji i nie wystygło.

W tym roku, zachęceni dobrymi doświadczeniami poprzedniego roku, uwzględniając Wasze różne możliwości czasowe i plany, przedstawiamy propozycję rekolekcyjnego czasu modlitwy i skupienia, w oparciu o zaproponowane przez Ojca Franciszka Blachnickiego tzw. Drogowskazy Nowego Człowieka (a szerzej w oparciu o program „Dziesięciu kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej”).

Można tematy Drogowskazów przeżyć w całości, w formie tzw. Oazy I° bis w dniach: 21.12.2019-1.01.2020.

Jest też możliwość rekolekcyjnego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia: 23-26.12.2019. Wtedy to w kolejne dni podejmiemy tematy Drogowskazów: 2. Niepokalana, 3. Duch Święty, 4. Kościół. W programie rekolekcyjnym planujemy także czas wspólnej Wieczerzy wigilijnej, kolędowania, Pasterki, katechezy i wspólne modlitwy.

Tych, którzy chcieliby przeżyć z nami przełom roku kalendarzowego, zapraszamy w dniach: 28.12.2019-1.01.2020. Wtedy, w ramach Noworocznej Oazy Modlitwy w kolejnych dniach będzie realizowany program związany z tematami Drogowskazów: 8. Świadectwo, 9. Nowa Kultura, 10. Agape. W programie: katechezy, spotkania  w grupie, czas czuwania nocnego, modlitwy, i oczywiście… czas wspólnej zabawy.

Koszt udziału:

21.12.2019 – 1.01.2020 Oaza I° bis (Drogowskazy Nowego Człowieka w formie rekolekcyjnej)
Dorośli 300 € / Młodzież 260 € / Dzieci (8-13 lat) 240 € / Dzieci (3-7 lat) 190 €
23-26.12.2019 Bożonarodzeniowa Oaza Modlitwy
Dorośli 105 € / Młodzież 95 € / Dzieci (8-13 lat) 90 € / Dzieci (3-7 lat) 70 €
28.12.2019 – 1.01.2020 Noworoczna Oaza Modlitwy
Dorośli 120 € / Młodzież 105 € / Dzieci (8-13 lat) 95 € / Dzieci (3-7 lat) 80 €

Serdecznie Was zapraszamy do „Marianum” w czasie świąteczno-noworocznym.

W imieniu Diakonii Ruchu Światło-Życie:

Barbara Mazur

Podobne artykuły