VI Światowy Kongres Rodzin (15-17.09.2023)

Zapraszamy do Gdańska na KONGRES RODZIN POLSKICH I POLONIJNYCH.


ZAINWESTUJ W MAŁŻEŃSTWO – ZAINWESTUJ W RODZINĘ
15-17 września 2023 Gdańsk
ZAPRASZAMY uczestników Z POLSKI I Z ZAGRANICY

Część specjalna: OBJAWIENIA W KIBEHO drogą OCALENIA NA NASZE CZASY

Zapisy: KONGRESRODZINPOLONIJNYCH.PL

Program i informacje: >> Program kongresu i informacje <<

To jest KONGRES RODZIN – dla uczestników z Polski i z Zagranicy w języku polskim i angielskim.


Kongres jest poświęcony Maryi i Jej zawierzymy nasze rodziny. Z tego powodu część programu poświęcona będzie objawieniom w Kibeho.
Tegoroczny kongres rodzin polonijnych skierowany jest więc do chętnych z Polski oraz z
całego świata: do wszystkich zainteresowanych dobrem swej własnej rodziny. Gdyby
choć jedna osoba z rodziny przybyła do Gdańska – zyska wiele pomocy, światła, łaski, aby
wzmocnić swoją rodzinę oraz pomagać innym.
Będzie tłumaczenie na język angielski, więc warto zaprosić rodzinę, przyjaciół ze świata, by
wspólnie tworzyć cywilizację miłości. Dzięki temu będziemy otoczeni w życiu codziennym
ludźmi o tych samych ideałach.
Będzie część specjalna: OBJAWIENIA W KIBEHO drogą OCALENIA NA NASZE CZASY,
ponieważ Kongres jest poświęcony Maryi (a dokładnie Jej ostatnim uznanym objawieniom;
które dotyczyły także rodziny) i Jej zawierzymy nasze rodziny w tych czasach zamętu.
Będzie FESTYN RODZINNY: krótka pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa lub zwiedzanie
Gdańska śladami Solidarności czy Westerplatte
oraz piknik na Polanie Sanktuarium MB Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie.
Dokładny

Podobne artykuły