Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego” nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

I. MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO
Wielki Czwartek 14.04.2022

19.00 Agapa Wieczerzy Pańskiej

21.00 Msza Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu (całą noc do Jutrzni)

Wielki Piątek 15.04.2022

8.00 Godzina czytań i Jutrznia
9.00 Śniadanie
10.30 Droga Krzyżowa (w plenerze)
13.00 Obiad
13.30-14.30 Sakrament pojednania (Spowiedź)
15.00 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

II. MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie (po liturgii do godziny 24.00)
17.00-18.00 Sakrament pojednania (Spowiedź)
18.30 Kolacja

Wielka Sobota 16.04.2022

8.00 Godzina czytań i Jutrznia
9.00 Śniadanie
11.00 Modlitwa w ciągu dnia
Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

Błogosławieństwo uszu i ust; – Wyznanie wiary
12.00-17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie
13.00 Obiad (Po obiedzie czas na przygotowania przed Wielką Niedzielą)

12.00-13.00 Sakrament pojednania (Spowiedź)

W Carlsbergu (dla osób spoza „Marianum”):
12.15 BŁOGOSŁAWIEnie pokarmów
Dodatkowo błogosławienie pokarmów:
14.00 Bad Dürkheim, St. Ludwig; 15.00 Speyer, St. Konrad

17.15 BŁOGOSŁAWIEnie pokarmów

18.00 Nieszpory Wielkiej Soboty
Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

Celebracja o imieniu chrześcijańskim
18.45 Kolacja

III. MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Wielka Niedziela

21.00 WIGILIA PASCHALNA
W NOC ZMARTWYCHWSTANIA 16./17.04.2022

17.04.2022
7.30 Jutrznia (w kaplicy)
8.00 Agapa wielkanocna
9.30 MSZA ŚW. W DZIEŃ ZMARTWYCHWSTANIA
13.00 Obiad
18.30 Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania

Podobne artykuły