Spotkanie wstepne DDD 2020

Zaproszenie na spotkanie wstępne DDD

7-9.08.2020

Ze względu na obecna sytuację związaną z koronawirusem i niemożnością spotkania się w czerwcu przesuwamy spotkane wstępne DDD z czerwca na sierpień!

Już od ponad 10 lat organizujemy w naszym Marianum grupy wsparcia DDD. Co to takiego jest?

  • DDD to dorosłe dzieci dysfunkcji, które cechuje m.in. niskie poczucie własnej wartości, napięcie emocjonalne przechodzące w zachowania agresywne, lęk przed wchodzeniem w związki, brak umiejętności mówienia o swoich emocjach, trudności w rozwiązywaniu konfliktów, problemy w wychowywaniu własnych dzieci, skłonność do uzależnień.

       Najczęstsze dysfunkcje to 

  • uzależnienie jednego lub kilku członków (np. alkoholizm, hazard, narkomania),
  • choroba psychiczna rodzica
  • śmierć rodzica,
  • stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
  • rozwód rodziców.

Dziecko wychowujące się w rodzinie dysfunkcyjnej nie rozwija się prawidłowo. Żyje, bowiem w ciągłym stresie, a jego myśli skoncentrowane są na jej członkach. Ponadto tłumi w sobie liczne negatywne emocje, jak poczucie wstydu, smutek czy złość.

Jeśli wydaje Ci się, że rodzina, w której się wychowywałeś, była dysfunkcyjna i masz problemy z akceptacją siebie i masz trudności w relacjach z otoczeniem, możesz z tego spotkania skorzystać.

Celem spotkania jest przepracowanie swojego dzieciństwa, uzdrowienie wewnętrznych zranień hamujących osobisty rozwój, odnalezienie siebie, wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, twórcze życie swoim życiem, życie w wolności, radości i pokoju.

Spotkanie prowadzi pani Maria Rabsztyn, psycholog z Katowic; opiekę duchowa podejmuje ks. Jacek Herma.

Koszt udziału w spotkaniu:  75 euro od osoby; dodatkowe informacje prześlemy już dla zgłaszających się uczestników spotkania.

Zgłoszenia proszę kierować na adres marianum@oaza.de lub bmazur@oaza.de

lub telefonicznie 06356/228

Bardzo prosimy o powiadomienie o tym spotkaniu przyjaciół, znajomych; może kogoś z rodziny, to może być dla nich bardzo konkretna pomoc.

W imieniu diakonii Marianum

Barbara Mazur

Carlsberg, 8.07.2020

Podobne artykuły