Spotkanie Grup Polskojezycznych Al-Anon 08.-10.04.2016

PROGRAM SPOTKANIA CENTRUM GRUP
POLSKOJĘZYCZNYCH Al-Anon

CARLSBERG 8 – 10 kwietnia 2016 r.

Piątek – 8 kwietnia 2016
„Z pomocą mojej Siły Wyższej mogę znaleźć odpowiedź na każdy problem,
z którym się spotkam” – „Odwaga do zmian” str. 279

11:00 – 12:30                       Krąg otwierający
13:00 – 14:00                       Obiad
14:30 – 17:45            Stopień Szósty
„Z całkowitą gotowością powierzyliśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru” – warsztaty (Janina z Torunia)
18:00 – 19:00                       Kolacja
20:15 – 22:00                        „Obecność Boga w programie 12 stopni – powierzanie się Bogu – stopnie 3 i 6 ” – ks. Dariusz Kwiatkowski MIC z Londynu

Sobota – 9 kwietnia
„Kiedy koncentruję się na swoim osobistym rozwoju, trudności nad którymi nie mam kontroli, będą ustępowały same” – „Odwaga do zmian” str. 187

 

8:00 – 8:30              Śniadanie
9:00 – 12:30                       „Ja i inni ludzie – język serca” warsztaty (Janina z Torunia)
13:00 – 14:00                       Obiad
14:30 – 16:00                       Warsztaty z komunikacji – ciąg dalszy
16:30 – 18:00                       „Kryzysy osobiste, kryzysy w rodzinie jako interwencje Boga” –            ks. Dariusz Kwiatkowski MIC z Londynu
18:15 – 19:00            Kolacja
20:30 – 22:00                       Mityng otwarty Al-Anon, z proponowanym tematem: „Jedynym i najwyższym autorytetem Al-Anon jest kochający Bóg taki, jaki daje się rozpoznać w zbiorowym sumieniu grupy…” – fragment II Tradycji Al-Anon

Niedziela – 10 kwietnia
„Prowadź mnie we wszystkim co robię, bym pamiętał, że czekanie jest odpowiedzią na niektóre moje modlitwy„Odwaga do zmian” str. 66

9:00 – 10:00                       Śniadanie
10:20 – 11:50                        Krąg zamykający
13:00 – 14:00                       Obiad

 

 

Podobne artykuły