Program Spotkania dla małżeństw- 3-5.02.2017

 

Spotkanie dla małżeństw- 3-5.02.2017
„O męskości dla mężczyzn i kobiet. Ojcostwo i wychowanie do niego”
Piątek
19.00 Kolacja
20.00 Eucharystia
21.00 Spotkanie wstępne – zawiązanie wspólnoty, wprowadzenie w temat
Sobota
7.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.00 Jutrznia
830 Śniadanie
9.30 Sesja I
12.00 Eucharystia
13.00 Obiad
15.00 Sesja II
16.15 Kawa…..
16.45 Sesja III
19.00 Kolacja
20.30 Modlitwa wieczorna
Niedziela
7.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
8.00 Jutrznia
8.30 Śniadanie
9.45 Eucharystia
11.00 Sesja IV
13. 00 Obiad
14.30 Podsumowanie spotkania (świadectwa, pytania)

Podobne artykuły