Program III. zlotu polskojezycznych grup Al-Anon 09.-11.03.18

„Bardzo jestem wdzięczna AA za podstawy tego programu, jednak zdaję sobie sprawę z tego,

że siła naszych wspólnot polega na ich niezależności”

Dwanaście Stopni Dwanaście tradycji dla Al-Anon– str. 91

PROGRAM  

TRZECI ZLOT GRUP POLSKO-JĘZYCZNYCH Al-Anon

CARLSBERG (09-11 marca 2018 r.)

R a z e m zdrowiejemy we wspólnocie Al-Anon i AA”

09 marca (piątek)
„Rozumie się samo przez się, ze zmiana w nas będzie dobrem,
którego siła może pomóc całej rodzinie”
– Odwaga do zmian – str.131

11:00 – 12:30 krąg otwierający
13:00 – 14:00 obiad
14:30 – 17:45 Razem zdrowiejemy we wspólnocie – małżeństwo Jola i Grzegorz
( Al-Anon i AA)

18:00 – 19:00 kolacja
20:15               mityng otwarty Al-Anon –  Zasady Al-Anon a wszystkie moje sprawy

10 marca (sobota)
„Początkiem miłości jest pozwolenie tym, których kochamy, by byli bez reszty sobą i nienaleganie by się wcielali w nasze własne wyobrażenia o nich” – Odwaga do zmian – str.434

8:00 – 8:30 śniadanie
9:00 – 12:00 Razem zdrowiejemy w Al-Anon i AA–  małżeństwo Jola i Grzegorz
13:00 –14:00 obiad
14:30 –16:30 małżeństwo Jola i Grzegorz (Al-Anon i AA) – pytania
17:00 –18:00 spotkanie   służb

1/sprawa rejestracji grup

2/sprawy z poszczególnych grup

3/sprawozdanie skarbnika

4/ kronika

5/wybór nowych służb

18:00 – 19:00 kolacja
20:15               mityng otwarty Al-Anon, AA – Razem ale osobno dzień po dniu…

11 kwietnia (niedziela)
„Najwyższej wartości lekcją, której każdy z nas musi się nauczyć jest bezwarunkowa miłość
obejmująca nie tylko innych, lecz także nas samych”
– Odwaga do zmian str. 101


8:00 śniadanie
11:00 krąg  zamykający
13:00 obiad

Informacje

adres:  Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji

Ruchu Światło-Życie „Marianum”

D-67-316 Carlsberg, Kreuzweg 28  

kontakt: tel. +49 177 7054314

Msza Św. – piątek, sobota ( godz. 19:00) niedziela – godz. 9:30

Medytacje- sobota, niedziela – godz.7:30

Podobne artykuły