Plan Triduum Paschalnego 2017 w Carlsbergu

ŚWIĘTE TRIDUUM

PASCHALNE

2017

„Marianum” – Carlsberg


Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy
od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania. Czas ten słusznie jest określany jako „Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego” nazywa się go „Triduum Paschalnym”, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

 

W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ „Oblubieniec został zabrany”. Wszędzie należy zachowywać post ze wstrzemięźliwością w Wielki Piątek Męki Pańskiej; doradza się, aby był on przedłużony także w Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania (Z listu Kongr. Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, 38-39).

 

  1. MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

 

Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej.

 

Wielki Czwartek  13.04.2017

19.00     Agapa Wieczerzy Pańskiej

 

21.00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

 

                Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i     umiłowawszy swoich na świecie aż do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby Je ofiarowali.

 

 

(całą noc do Jutrzni)      Adoracja Najświętszego Sakramentu

(w kaplicy)

 

Wielki  Piątek  14.04.2017

7.30      Godzina czytań i Jutrznia (w kaplicy)

8.30  Śniadanie

10.15     Droga Krzyżowa (w plenerze)

13.00  Obiad

13.30-14.30 Sakrament pojednania (Spowiedź)

15.00 LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

(w sali na dole)

                W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się                 do Boga za zbawienie całego świata.

 

  1. MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie

(po liturgii do godziny 24.00)

 

Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego          zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie.

 

 

17.30-18.30 Sakrament pojednania (Spowiedź)

18.30 Kolacja

20.00     Spotkanie w grupach

– Dzielenie się Ewangelią

– modlitwa wstawiennicza

22.00     Gorzkie żale

 

Wielka Sobota  15.04.2017

8.00      Godzina czytań i Jutrznia

9.00 Śniadanie
                11.00     Modlitwa w ciągu dnia

Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

– Błogosławieństwo uszu i ust

– Wyznanie wiary

                12.00-16.30        Adoracja Najświętszego Sakramentu

                                                                                                                            w Bożym Grobie

13.00  Obiad (Po obiedzie czas na przygotowania przed Wielką Niedzielą)

 

=====================================

Dla osób spoza „Marianum”:

14.30     BŁOGOSŁAWIEnie pokarmów

15.00-16.30        Sakrament pojednania (Spowiedź)
=====================================

15.00     Koronka do Miłosierdzia Bożego (w kaplicy)

16.30                     Zakończenie Adoracji Najświętszego

                                               Sakramentu w Bożym Grobie

 

17.30                     Nieszpory Wielkiej Soboty

Przygotowanie do odnowy Przymierza Chrztu:

– Celebracja o imieniu chrześcijańskim

 

(Po Nieszporach: Wprowadzenie do Liturgii Wigilii Paschalnej. Szkoła śpiewu.)

 

18.30  Kolacja

  • MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

 

                                                                                                                             Wielka Niedziela 

 

  21.00 WIGILIA PASCHALNA

                W NOC ZMARTWYCHWSTANIA 15/16.04.2017

 

Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby „matką                wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim niezapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem.

  1. Liturgia światła
  2. Liturgia słowa                            

                              III. Liturgia chrzcielna

  1. Liturgia eucharystyczna
  2. Procesja rezurekcyjna

 

16.04.2017

  8.30     Jutrznia               (w kaplicy)

  9.15     Agapa wielkanocna

11.30     Różaniec

12.00 MSZA ŚWIĘTA W DZIEŃ

                ZMARTWYCHWSTANIA

 

13.30 Obiad…
16.00 Kawa, herbata, ciasto…

 

18.15     Nieszpory Niedzieli Zmartwychwstania

19.00 Kolacja

20.30     Godzina dziękczynienia i świadectwa

 

=================================

Zakończenie
Świętego Triduum Paschalnego

=================================

 

Poniedziałek Wielkanocny  17.04.2017

 

8.00     Adoracja Najświętszego Sakramentu

8.30     Jutrznia

9.15 Śniadanie

11.30 Różaniec

  12.00   EUCHARYSTIA

 

Podobne artykuły