List „Życia w Świetle” – 100 lecie urodzin ks. F. Blachnickiego

W tym roku minęło 100 lat od urodzin Czcigodnego Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. Ten zasłużony dla Kościoła i Ojczyzny kapłan, przeżył swoje ostatnie pięć lat życia w „Marianum” w Carlsbergu. Dziękujemy Bogu za dobro, które wniósł kształtując to miejsce jako Centrum Ewangelizacji.

-> Czytaj List w wysokiej jakości online.

-> Ściągnij List jako plik PDF.

Prosimy o modlitwę w naszych intencjach.

Powierzamy się opiece Matki Bożej Częstochowskiej w 65. rocznicę „Marianum”.

ks. Jacek Herma

Moderator „Marianum” z Diakonią Ruchu Światło- Życie  

Podobne artykuły