Aktualna sytuacja „Marianum”

Carlsberg, 20.04.2020

 

Carlsberg, 20.04.2020

Aktualna sytuacja „Marianum”

 

Kochani Przyjaciele i Sympatycy carlsberskiego Centrum Ewangelizacji

Dziękujemy za wszystkie docierające do nas życzenia, zapytania, rady, troskę o nas.

Dziękujemy za ofiary przeznaczone na bieżące utrzymanie domów oraz na budowany Dom Jana Pawła II.

A teraz kilka słów co do sytuacji „Marianum”:

 1. Na mocy dekretu Biskupa Ordynariusza Diecezji Speyer wierni są zwolnieni z obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej i świątecznej. Są zachęceni do pozostania w domu i podjęcia modlitwy w gronie rodzinnym. Dodatkową pomocą może być śledzenie transmisji radiowej, internetowej, telewizyjnej w duchowej łączności.
 2. Mocą dekretu Księdza Biskupa są odwołane na terenie Diecezji Speyer wszystkie Msze św. i nabożeństwa z udziałem wiernych.
 3. W związku z tym zarządzeniem i wyjaśnieniem dotyczącym zwolnienia z obowiązku osobistego uczestniczenia w liturgii, są odwołane Msze św. niedzielne w języku polskim z udziałem wiernych w Carlsbergu, Bad Dürkheim, Landau, Frankenthal, Germersheim, Kirchheimbolanden i Speyer. Kapłani z „Marianum” są obecni w w/w punktach duszpasterskich w planowanych terminach, aby służyć pomocą duchową wiernym.
 4. Kaplica „Marianum” w Carlsbergu jest zamknięta do odwołania. Zostały odwołane także wszystkie planowane spotkania formacyjne i rekolekcje oraz spotkania grup nieformalnych.

To wszystko sprawia, że jako Diakonia przeżywamy inność czasu i brak także osobistych spotkań z Wami. Ufamy, że najbliższe tygodnie i miesiące pozwolą na podjęcie i rozwinięcie tego, co budowało się przez lata naszej posługi. Dodatkowo uświadamiamy sobie, że w przyszłym roku 24 marca 2021 r. będziemy obchodzić 100-lecie urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, który uczył nas wiary dojrzałej i konsekwentnej. Modlimy się za jego wstawiennictwem, powierzając Bogu nasze życie i posługę.

 1. Nie jesteśmy dotowani przez żadną instytucję państwową ani kościelną. Związane jest to m.in. z trwającymi od przynajmniej kilkunastu lat redukcjami i cięciami finansowymi w tutejszym Kościele.
 2. Utrzymywaliśmy się i utrzymujemy jako Centrum Ewangelizacji:

a/ Z wnoszonych przez uczestników rekolekcji i spotkań opłat
b/ z pracy własnej związanej z organizowaniem i prowadzeniem spotkań oraz z troską o bieżące utrzymanie domów i terenu wokół „Marianum”
c/ z ofiar Kręgu Przyjaciół i z wkładu pracy wnoszonego przez Przyjaciół i Sympatyków
d/ ze składek zbieranych przy okazji Mszy św. w Carlsbergu i poza Carlsbergiem
e/ ze składek przy okazji organizowanych spotkań w Carlsbergu i w terenie
f/ ze zbiórek organizowanych w niektórych polskich parafiach i środowiskach polonijnych.

 1. Sytuacja związana z pandemią sprawia, że od pierwszej połowy marca nie są organizowane w „Marianum” żadne spotkania. Nie są możliwe także wyjazdy i organizacja spotkań w terenie. Dodatkowo zawieszenie publicznego odprawiania Mszy św. sprawia, że ustała możliwość nie tylko normalnej pracy duszpasterskiej, ale także nie jest możliwe zbieranie funduszy na nasze Centrum.
 2. Ogłoszone restrykcje i przesuwane terminy ich częściowego znoszenia oraz trudny do przewidzenia plan i sposób ich zmniejszania sprawia, że także w najbliższych miesiącach będzie niemożliwa albo znacząco utrudniona praca naszego „Marianum”.
 3. Okres wiosenno-letni był zazwyczaj w „Marianum” czasem zasadniczej pracy formacyjnej i organizowania różnych spotkań. W tym czasie pozyskiwaliśmy także z opłat za pobyt dużą część funduszy na utrzymanie naszego ośrodka. W tym roku jest to aktualnie niemożliwe, a w kolejnych miesiącach będzie mocno ograniczone i utrudnione.
 4. Niektórzy pytają jak wysokie są koszty bieżące utrzymania carlsberskiego „Marianum”. Składają się na nie stałe koszty utrzymania Centrum i wiąże się to z opłatami za wodę (około 8.000 Euro rocznie), prąd (około 7.000 Euro rocznie), olej opałowy (12-14.000 Euro rocznie), ubezpieczenia osobowe (ok. 7.000 Euro rocznie), koszty personelu (ok. 18.000 Euro rocznie), księgowość i doradca finansowy (ok. 6.000 Euro rocznie), samochody (opłaty, ubezpieczenie, naprawy, koszt paliwa: ok. 5.000 Euro rocznie), opłaty za śmieci (ok. 900 Euro rocznie), telefon i internet (ok. 1.000 Euro rocznie), naglące naprawy, bieżąca administracja, itd. itp. Tak więc miesięczne koszty bieżące utrzymania ośrodka wynoszą około 6.000 Euro miesięcznie.

Gdy mówimy o kosztach bieżących nie chodzi tu o koszty na życie Diakonii, ale o środki potrzebne dla zabezpieczenia w ciągu roku tego, co jest związane z utrzymaniem infrastruktury ośrodka. Mimo zmniejszenia się wpływów, te koszty musimy ponosić jako Centrum Ewangelizacji na przestrzeni roku. Zasadniczo w tym obszarze nie jest możliwy jakiś dodatkowy program oszczędnościowy.

Być może wielu przybywających do nas nie zastanawia się nad tym, ale te koszty pozwalały przez te lata i pozwalają na utrzymanie bieżącego funkcjonowania ośrodka. Część tych kosztów jest mniejsza poza sezonem grzewczym, ale zwiększa się w czasie jesienno-zimowym. Koszty utrzymania bieżącego w kolejnych miesiącach będą musiały dodatkowo uwzględniać nowe wymogi i ograniczenia organizacyjno-sanitarne, aby można było użytkować pomieszczenia i przyjmować uczestników spotkań.

 1. Od 13 maja 2019 roku rozpoczęliśmy budowę Domu Jana Pawła II. Przebudowujemy i rozbudowujemy jeden ze starych domów położonych na terenie „Marianum”. W grudniu zamknęliśmy stan surowy, w kolejnych miesiącach są realizowane prace wykończeniowe. Ofiarodawcy składali i składają na ten cel ofiary, co umożliwia kontynuowanie inwestycji.
  Dom Jana Pawła II w perspektywie aktualnego czasu widzimy jako inwestycję opatrznościową, która może nam pomóc, po ukończeniu , na przyjmowanie gości i organizowanie spotkań. W domu tym, ze względu na planowaną infrastrukturę (pokoje z łazienkami) będzie możliwe łatwiejsze przyjęcie uczestników przy nowych wymaganiach dotyczących organizacji spotkań.
 2. Dodatkowo w najbliższych miesiącach, w miarę ogłaszanych zarządzeń, będziemy musieli przemyśleć jak dostosować dotychczasową infrastrukturę naszego Centrum do nowych wymagań. Planując pracę „Marianum” w kolejnych miesiącach będziemy więc dodatkowo podejmować nowe projekty, które będą umożliwiać organizację spotkań i przyjmowanie gości.

Dziękujemy Wszystkim Wam za znaki pamięci i sympatii oraz krople konkretnej pomocy.

Żyjemy, modlimy się i pracujemy!

Wierzymy, że przez wiele ucisków trzeba wejść do Królestwa Bożego. Uczestniczymy w trudach i bólach świata, ale pośród tego świata mamy być świadkami Zmartwychwstałego, Żyjącego Pana.

Pozdrawiamy Was serdecznie życząc Bożego błogosławieństwa.

Prosimy także o modlitwę w intencji naszej posługi.

Ks. Jacek Herma wraz z Diakonią Centrum Ewangelizacji „Marianum” w Carlsbergu.

 

PS.

Piszemy do Was szerzej, aby podzielić się z Wami naszymi aktualnymi troskami, nawiązując do słów św. Pawła, który zbierał fundusze na potrzeby wspólnoty w Jerozolimie: „Każdy niech postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym” (por. 2Kor 9,7).

Dla tych, którzy chcą i mogą nas wspomóc w naszej aktualnej sytuacji, podajemy numer naszego konta bankowego. Ofiarodawcy, którzy podadzą także swoje dane adresowe, mogą po zakończeniu roku otrzymać od nas potwierdzenie złożonej ofiary, które uwzględnia Urząd Finansowy przy składaniu własnego rocznego rozliczenia.

Wpłaty na ten cel:

W Niemczech:

Bewegung Licht-Leben e.V. , Marianum-Carlsberg
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
BIC: MALADE51DKH

Z dopiskiem:  „Spende” (bieżące potrzeby) lub „Spende  – Dom JP2” (realizowana inwestycja).

 

W Polsce:
W ramach inicjatywy „Wspieram” wpłaty poprzez konto Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Światło-Życie. Poniżej link:
https://wspieram.oaza.pl/campaigns/wsparcie-miedzynarodowego-centrum-ewangelizacji-ruchu-swiatlo-zycie-marianum-w-carlsbergu/

Podobne artykuły