8.12.2011: 144. Maryjne Czuwanie Modlitewne

144. Maryjne Czuwanie Modlitewne połączone z wieczorną Mszą św. z okazji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystia, której przewodniczył ks. moderator Jacek Herma, połączona z nieszporami, była przedłużona – jak zwykle w czasie czuwania maryjnego – o modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem i była okazją do poproszenia o modlitwę wstawienniczą obecnych kapłanów. Po kolacji ks. Henryk Bolczyk poprowadził rozważanie tajemnic radosnych Różańca świętego; oparł je na podstawowych kantykach

Nowego Testamentu i innego znanego powszechnie hymnu i pieśni. Przed pierwszą tajemnicą – rozważano wspólnie kantyk Zachariasza; przed drugą – kantyk Maryi „Magnificat”. Tajemnicy Narodzenia towarzyszył tekst mszalnego „Gloria” – „Chwała na wysokości Bogu…”. Przed tajemnicą czwartą był rozważany kantyk Symeona, a tajemnicy piątej towarzyszył śpiew „Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości…”.

Czuwanie maryjne zakończono śpiewem Apelu Jasnogórskiego.

Podobne artykuły