7-9.10.2011: Lourdes (Francja).

Spotkanie Polonijnej Rady Duszpasterskiej. Na swoim dorocznym spotkaniu, tym razem w Lourdes, spotkała się pod przewodnictwem Biskupa Wojciecha Polaka, delegata Episkopatu Polski ds. Polonii Rada Duszpasterska. Byli obecni reprezentanci polskich środowisk różnych krajów Europy. W delegacji z Niemiec, której przewodniczył Rektor PMK ks. prałat Stanisław Budyń, MCE „Marianum” reprezentował ks. moderator Jacek Herma. Na spotkaniu omawiano aktualne problemy pastoralne duszpasterstw polonijnych. Uczestnicy gromadzili się także na wspólnej liturgii w Grocie Objawień, by przez ręce Maryi składać dziękczynienie oraz zanosić liczne prośby przywiezione z różnych zakątków Europy.

Podobne artykuły