28.05.2011: Dzień Skupienia Dzieci I Komunijnych ze Speyer

Dzień Skupienia Dzieci I Komunijnych i ich rodziców ze Speyer w naszym Centrum (ok. 30 osób)
w pierwszą rocznicę pełnego uczestnictwa w Eucharystii. W czasie spotkania była możliwość przyjęcia Sakramentu
Pojednania, uroczysta Eucharystia, katecheza, zabawy. Odpowiedzialnymi za spotkanie byli ks. Sławomir Wojciechowski
i Angelika Fajkis. Wszyscy obecni z diakonii Centrum wzięli udział w rozmowach i śpiewach przy grillu. Niestety,
ze względu na panującą od wielu dni suszę, nie można było rozpalić wymarzonego ogniska.

Podobne artykuły