23.06.2011 – Boże Ciało w „Marianum”

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu obchodzi Kościół właściwie w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobne święto Bożego Ciała, aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. Inicjatorką ustanowienia tego święta była św. Julianna z Cornillon (1193-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała – czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna.

Taka jest historia  a obecnie?

W Międzynarodowym Ośrodku Ruchu Światło Życie „Marianum” w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa odbyła się Msza św wraz z procesją do czerech ołtarzy. W tym Roku przybyła na nią społeczność Polonijna wraz z mieszkańcami Carlsberga.

Pierwszy ołtarz umieszczony w przepięknej świerkowej alei z wizerunkiem Twarzy Pana Jezusa i Jego słowami: „ Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.” (Mt 26,18). Drugi ołtarz umieszczony na budynku „Marianum” to wizerunek Chrystusa Króla. Ewangelia która była czytana opisywała cud rozmnożenia chleba na pustkowiu. „Jezus wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali” (Mk 8,6). Jezus Chrystus Król troszczący się o Swoje dzieci i karmiący je o właściwym czasie.  Przy modlitwie i śpiewie procesja podążyła do trzeciego ołtarza który był pod kaplicą domową. „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go …” J 24 … . A potem w modlitewnym skupieniu procesja przeszła do amfiteatru aby słuchać słowa Bożego i modlić się o jedność.

Po modlitwach, wysłuchaniu ewangelii oraz po błogosławieństwie Procesja udała się do Kaplicy gdzie odśpiewano uroczyście odśpiewano „Te Deum”. Podziękowano Bogu za Jego cudowną obecność w Najświętszym Sakramencie. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na Agapę (pyszny bigos) przygotowaną przed Diakonię.

Ołtarze przygotowywali w tym roku członkowie Diakonii wewnętrznej i zewnętrznej. Całość Uroczystości była prowadzona w dwóch językach. Niemieccy Goście okazywali wielkie wzruszenie i radość ze wspólnego uwielbiania Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Ad Maiorem Dei Gloriam.

Podobne artykuły